สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
!! เว็บไซต์อยู่ในช่วงพัฒนาระบบครับ !! เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ โปรดใช้ Google Chrome ในการเข้าชมเว็บไซต์ครับ

ผู้บริหาร
นายคมสัน สารแสน
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำจังหวัดเพชรบุรี
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ผลงานวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บ้านหนังสือชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้านเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความพอเพียงของผู้ร่วมกิจกรรมสกร.อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บ้านหนังสือชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความพอเพียงของผู้ร่วมกิจกรรมสกร.อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมกลุ่มที่1รียนรู้การใช้สมุนไพร จุดเน้นการพัฒนาคุณลักษณะความพอเพียง-ด้านการมีเหตุมีผล
แนวทางการส่งเสริมการอ่านของบ้านหนังสือชุมชน โดยใช้กิจกรรม “QR Code ​ชวนให้อ่าน” ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านลาด ​จังหวัดเพชรบุรี
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บ้านหนังสือชุมชนแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้ และคุณลักษณะความพอเพียง
รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมเพื่อ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
การพัฒนางานบริการห้องสมุดประชาชนในรูปแบบแอปพลิเคชัน “Book Delivery”
ประกาศรายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงาน สกร.
ห้องสมุดประชาชน