[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวเด่น
“ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเกษตรกรในอำเภอแก่งกระจาน” จังหวัดเพชรบุรี (9)

พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2555


“ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเกษตรกรในอำเภอแก่งกระจาน” จังหวัดเพชรบุรี (9)
 
             วันที่ 18-20  มกราคม  2555 นายวรวิทย์  กิตติคุณศิริ  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำหลักสูตรในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเกษตรกรในอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ด้านอาชีพ-สังคมเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ณ เพชรวารินทร์รีสอร์ท หมู่ ๑๑   ตำบลกลัดหลวง  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
         
            การประชุมดังกล่าว นายวรวิทย์ ได้เชิญ ดร.ปาน กิมปี อดีตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.ดร.สนอง ฉินนานนท์ อดีตราชการสำนักงานกศน.และผู้แทนสำนักงานโครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศแห่ง สหประชาชาติ นอกจากนั้นมีนิสิตปริญญาเอก สาขาการศึกษานอกโรงเรียน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณวาสนา เตชะวิจิตรสาร และคุณชนันภรณ์  อารีกุล ร่วมประชุมสังเกตการณ์ด้วย
********************************************************************************
 
            กิจกรรมที่เป็นประเด็นในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่การนำความรู้และการสบการณ์การเรียนรู้ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชน กลุ่มทำอาหารขนม “การทำขนมทองม้วน” กลุ่มทำเกษตรปลอดสารพิษ และกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ของเกษตรกรบ้านน้ำทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นบริบทของชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ หมู่ 9 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มาจัดทำหลักสูตรโดยใช้กรอบแนวคิดของการจัดทำหลักสูตรสำนักงาน กศน.
         สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี และ กศน.อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และจัดทำหลักสูตร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเกษตรกรในอำเภอแก่งกระจาน  ขอขอบคุณสำนักงานเลขาสภาการศึกษาที่เห็นความสำคัญให้ สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี และ กศน.อำเภอแก่งกระจาน ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนในการพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกรไทย และขอขอบคุณ คุณราเชนทร์ เกลื่อนกลาด เจ้าของเพชรวารินทร์รีสอร์ท ที่ให้ความอนุเคราะห์ที่พักและสถานในการจัดการประชุมในครั้งนี้
นางเสงี่ยม  สัมพันธารักษ์ ครูอาสาสมัคร กศน. รายงาน


เข้าชม : 2406


ข่าวเด่น 5 อันดับล่าสุด

      กศน. อำเภอแก่งกระจาน ร่วมงานเฉลิมฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดแก่งกระจาน 4 / ต.ค. / 2556
      กศน.อำเภอแก่งกระจาน “ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพาเยี่ยมวัดถ้ำเสือ” ปี 2556 4 / ก.ย. / 2556
      กศน.อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี “การสร้างและพัฒนาเว็บไซด์ กศน.ตำบลและกศน. อำเภอแก่งกระจาน” 3 / ก.ย. / 2556
      กศน. อำเภอแก่งกระจาน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ที่พ่อหลวงเคยเสด็จเยี่ยมราษฎร ณ บ้านสองพี่น้อง 24 / ส.ค. / 2556
      กศน. อำเภอแก่งกระจาน “รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง” 24 / ส.ค. / 2556


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
198/1 หมุ่ 1 ตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-459158 , 032-459182
โทรสาร  032-459158  , 032-459182
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01