[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

3 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมวิชาการ กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี ปี 2557
วันที่ 2-3ธันวาคม 2557
1 / ก.ค. / 2557 : ข่าวเด่นวันนี้
ร่วมสวนสนามลูกเสือ
กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี นำกองลูกเสือวิสามัญร่วมสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือ
24 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวเด่นวันนี้
ว๊าว ๆ ! คนกศน.อำเภอเมืองเพชรบุรีพัฒนาศักยภาพเพิ่มอีกแล้ว
วันนี้ที่ 24 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรีจัดอบรมบุคลากรด้าน ICT
7 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตร \"การกาชาดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น\"
กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี โดยนางเบญจพร จั่นเจริญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี จัดให้มีการฝึกอบรมค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตร \"การกาชาดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น\" ขึ้นในวันที่ 7-9 มกราคม 2557 ณ........
29 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล
เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2556 กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี โดย นางเบญจพร จั่นเจริญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี จัดให้มีการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล
17 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี โดยนางเบญจพร จั่นเจริญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี ได้จัดให้มีการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริม......
20 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 56 กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู กศน. ประจำปี 2556 ขึ้น โดยมี นางเบญจพร จั่นเจริญ ผอ.กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี เป็นประธาน.......................
24 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี เข้าร่วมสภากาแฟชุมชน
เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 56 กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี โดย นางเบญจพร จั่นเจริญ ผอ.กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นางสุมาลี อาลี ครูกศน.ตำบลนาพันสาม เข้าร่วมประชุ่มเสวนากับสภากาแฟชุมชน ตำบลหนองพลับ........................
24 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2556
เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 56 กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี โดย นางเบญจพร จั่นเจริญ ผอ.กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นางสุมาลี อาลี ครู กศน.ตำบลนาพันสาม เข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2556..............................
22 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา
กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับชั้นมัธยมตอนปลาย ภาคภาษาอังกฤษ
11 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี จัดอบรมสัมมนาวิชาการให้กับผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
เมื่อวันที่ 8 - 9 เม.ย. 56 กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี โดย นางเบญจพร จั่นเจริญ ผอ.กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี จัดอบรมสัมนาวิชาการ เรื่อง \"เศรษฐกิจพอเพียงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม\"...........................
10 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรีร่วมงานพระนครคีรี
เมื่อวันที่ 28 มี.ค. - 6 เม.ย. 56 กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี โดย นางเบญจพร จั่นเจริญ ผอ.กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี นำทีมคณะข้าราชการครู พนักงานราชการ และนักศึกษา กศน. สังกัด กศน.อำเภอเมือง เข้าร่วมกิจกรรมในงานพระนครคีรี................
3 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี เปิดสอบ N-NET ด้วยระบบการสอบแบบ E-EXAM
เมื่อวันที่ 15-31 มีนาคม 2556 กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี โดย นางเบญจพร จั่นเจริญ ผอ.กศน.อำเภเอเมืองเพชรบุรี ได้จัดดำเนินการทดสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (NT หรือ N-NET) ด้วยระบบการสอบแบบ E-EXAM.................
14 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี
14 มีนาคม 2556 นายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางเบญจพร จั่นเจริญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ...
11 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี ออกนิเทศก์สนามสอบปลายภาค
เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2556 นางเบญจพร จั่นเจริญ ผอ.กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี ได้ออกนิเทศก์สนามสอบปลายภาค ของ กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี ทั้ง 7 สนามสอบ
11 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี ส่งครูเข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำยุวกาชาด
เมื่อวันที่ 25-28 ก.พ. 56 นางเบญจพร จั่นเจริญ ผอ.กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นางไพรินทร์ พงษ์ชุบ, นางสุชานันท์ กลิ่นเมือง , น.ส.นันทนี ชิตรัตน์ , นายพันศักดิ์ เติมยศ และที่ ร.ต.หญิง ธนินท์รัฐ คล้ายประยูร ครูประจำกลุ่ม กศน.ตำบลโพพระ ให้เข้ารับการ
29 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนยุวกาชาด
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 นางเบญจพร จั่นเจริญ ผอ.กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี นำคณะ ข้าราชการครูเจ้าหน้าที่่และนักศึกษากศน.ในชมรมอาสายุวกาชาด เข้าร่วมพิธีสวนสนามและปฎิญาณตนยุวกาชาด ณ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ..
29 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเพศศึกษา
ผอ.เบญจพร จั่นเจริญ ผอ.กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพศศึกษาเรื่อง \"การป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรสำหรับเยาวชน\" เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556
29 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อาสายุวกาชาดเรียนรู้ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี นำนักเรียนชมรมอาสายุวกาชาดของโรงเรียนและนักเรียนชมรมอาสายุวกาชาดอำเภอเมืองเพชรบุรี ร่วม 110คน เรียนรู้...
29 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.รุ่นใหม่ หัวใจไร้สารเสพติด
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 กศน.อำเภอเมืงเพชรบุรี จัดโครงการ กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี ห่างไกลยาเสพติด นำนักศึกษา กศน.มาอบรมโครงการต้านภัยยาเสพติด จำนวน 100 คน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


modules/news/index.php
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบุรี 
ตำบลธงชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์ 0-3241 2618
โทรสาร  0-3240-2039  nong8824@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01