[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบุรี  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ตำบลธงชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์ 032 412 618    โทรสาร 032 402 039   เว็บไซด์ กศน.เมืองเพชรบุรี pet.nfe.go.th/nfe7601/

มีบุคลากรจำนวน  44  คน  ดังนี้

1. ผอ.กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี  จำนวน  1  คน

2. ข้าราชการ  จำนวน  2  คน

3. ลูกจ้างประจำ  จำนวน  1  คน

4. ครูอาสา จำนวน  5  คน

5. ครูศูนย์การเรียนชุมชน  จำนวน  16  คน

6. ครูประจำกลุ่ม  จำนวน  19  คน

 

modules/abt/index.php
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบุรี 
ตำบลธงชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์ 0-3241 2618
โทรสาร  0-3240-2039  nong8824@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01