[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

การทักษะอาชีพ

รายละเอียดการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

กศน. หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
 

ที่
ว/ด/ป
กิจกรรม
พื้นที่ดำเนินการ
จำนวนชั่วโมง
งบประมาณ
วิทยากร/วัสดุ
เป้าหมาย
(คน)
หมายเหตุ
1
24 ก.พ. -  
12 มี.ค.52
การแปรรูปสมุนไพร
หมู่ 1 
อ่างศิลา
ต. หนองหญ้าปล้อง
50
5,000/5,000
25
 
2
24 ก.พ. - 
12 มี.ค. 52
 ศิลปะประดิษฐ์ (การร้อยลูกปัด)
หมู่ 2
โปร่งวิเชียร
ต. ยางน้ำกลัดใต้
50
5,000/7,000
23
 
3
24 ก.พ. - 
15 มี.ค. 52
การทำกระดาษจากใยสับปะรด
หมู่ 4 สามเรือน
ต. ท่าตะคร้อ
60
6,000/6,000
20
 
4
17 มี.ค. - 
19 เม.ย. 2
การนวดฝ่าเท้า
หมู่ 1 
อ่างศิลา
ต. หนองหญ้าปล้อง
100
10,000/5,000
20
 
5
23 มี.ค. - 
8 เม.ย. 52 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
หมู่ 1 วังซอ
ต. ท่าตะคร้อ
50
5,000/5,000
20
 
6
 23 มี.ค. - 
8 เม.ย. 52 
การทำของที่ระลึกและของชำร่วย
หมู่ 2 โปร่งวิเชียร
ต. ยางน้ำกลัดใต้
50
5,000/7,000
20
 
7
3 เม.ย. - 6 พ.ค.52
การทำผ้าบาติก
หมู่ 4
สามเรือน
ต. ท่าตะคร้อ
80
8,000/7,000
20
 
8
17 เม.ย. - 3 พ.ค. 52
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
หมู่ 2
โปร่งวิเชียร
ต. ยางน้ำกลัดใต้
50
5,000/5,000
25
 
9
20 เม.ย. - 6 พ.ค. 52
การทำอาหาร ขนม (ขนมอบ)
หมู่ 1 
อ่างศิลา
ต. หนองหญ้าปล้อง
50
5,000/7,000
22
 
10
15 พ.ค. -17 มิย.52
การผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน
หมู่ 2 
ท่าตะคร้อ
ต. ท่าตะคร้อ
100
10,000/5,000
30
 
11
15 31 พ.ค. 52
การทำอาหาร ขนม
(อาหารคาว)
หมู่ 2
โปร่งวิเชียร
ต. ยางน้ำกลัดใต้
50
5,000/7,000
22
 
12
 15 31 พ.ค. 52
 การทำของที่ระลึกและของชำร่วย
หมู่ 1 
อ่างศิลา
ต. หนองหญ้าปล้อง
50
5,000/7,000
23
 
13
 ต.ค. 51 ก.ย. 52
 นิเทศ/ตรวจเยี่ยม/
ติดตามผล
 อำเภอหนองหญ้าปล้อง
740
 15,000
270
 
รวม
162,000
270
 

 
 

ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (การร้อยลุกปัด)
ณ  ศาลาเอนกประสงค์บ้านโปร่งวิเชียร  ม.2  ต.ยางน้ำกลัดใต้
วันที่  24 ก.พ. - 12  มี.ค.52

                 

 

ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
(การทำกระดาษจากใบสับปะรดและการทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษสับปะรด)
ณ ศูนย์การเรียนชุมชนท่าตะคร้อ  ม.4  ต.ท่าตะคร้อ
วันที่  24 ก.พ.- 16 มี.ค. 52
 

                   

                                                               

 

 

 

 

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี
ถนนหนองควง-เพชรเกษม  ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๙๔๒๒๙โทรสาร  ๐๓๒-๔๙๔๒๒๙ Ammara_waw@hotmail.com   
nikorn@nfe7603.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01