กศน. เพชรบุรี ร่วมกับพันธมิตร 10 สนง. กศน. จังหวัดจัดทำข้อสอบพนักงานราชการ ครู กศน. ตำบล
  โดย : ชนัญชิดา สุกใส | 2015-11-30 20:32:42 | เข้าชม : 1526 ครั้ง

                วันที่  11  กรกฎาคม  2554  นายวรวิทย์  กิตติคุณศิริ  ผอ. สนง. กศน.  จังหวัดเพชรบุรี  มอบหมายให้นายธวัชชัย   ใจชาญสุขกิจ  รองผอ. สนง.กศน. จังหวัดเพชรบุรี  ไปเข้าร่วมประชุมการจัดทำเครื่องมือเพื่อการสรรหาพนักงานราชการตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล  ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายวีระกุล  อรัญยนาค  ผอ. สนง. กศน. จ. นนทบุรี เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหารจากสำนักงาน กศน. จังหวัดอีก  10  จังหวัด  ที่เข้าร่วมประชุม คือ จังหวัดสมุทรปราการ  ชลบุรี  พระนครศรีอยุธยา  กรุงเทพมหานคร  จันทบุรี  เพชรบุรี  สุพรรณบุรี  อ่างทอง  สมุทรสาคร  และจังหวัดราชบุรี  ที่ประชุมได้หารือเรื่อง  วิธีการขั้นตอน  จำนวน  สถานที่  การสร้างเครื่องมือ  การคัดเลือก  ทรัพยากร  ที่ใช้ กระบวนการผลิต   ข้อกำหนดและรายละเอียดต่าง ๆ  เพื่อที่จะให้การสร้างเครื่องมือครั้งนี้มีความบริสุทธิ์   ยุติธรรม  รัดกุม   และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างแท้จริงนับเป็นความร่วมมือ  ร่วมใจของ 11  สำนักงาน  กศน. จังหวัด ที่จะสร้างสรรการคัดเลือกบุคลากร กศน. และงาน กศน. ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป  เสร็จแล้วได้มีการรับประทานอาหารร่วมกันด้วย โดย กศน. นนทบุรีเป็นเจ้าภาพ

  โดย : ชนัญชิดา สุกใส | 2015-11-30 20:32:42 | เข้าชม : 1526 ครั้ง
 
????????????? ???.?????????????????? ?? 2557
Post : 2015-11-29 10:29:36  เข้าชม : 505 ครั้ง
????????????? ???.?????????????????? ?? 2557
Post : 2015-11-29 19:55:19  เข้าชม : 372 ครั้ง
???.???????????????????????? ?????????????????????????????? 12 ??????
Post : 2015-11-30 02:31:09  เข้าชม : 405 ครั้ง
???.??????????? ???????????????????????????? ?????????? MOA ???
Post : 2015-11-29 14:14:49  เข้าชม : 498 ครั้ง
????? ??? ???.???? ??????
Post : 2015-11-29 16:10:35  เข้าชม : 448 ครั้ง
??.?????? ?????????? ??.???.???????????? ?????????????????????? ????????? ??? ???.???? ????????????????????????? ? ?????????????
Post : 2015-11-29 22:45:40  เข้าชม : 395 ครั้ง
???.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)
Post : 2015-11-24 03:51:20  เข้าชม : 452 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
Post : 2015-11-30 23:07:15  เข้าชม : 701 ครั้ง
อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Post : 2015-11-30 23:43:17  เข้าชม : 2460 ครั้ง
คัดเลือกครูอาเซียนศึกษาดีเด่น
Post : 2015-11-30 23:36:42  เข้าชม : 2208 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com