การประชุมมอบนโยบายและรับเข็มเชิดชูเกียรติของครู กศน. เพชรบุรี
  โดย : ชนัญชิดา สุกใส | 2018-06-14 16:24:57 | เข้าชม : 2686 ครั้ง

 การประชุมมอบนโยบายและรับเข็มเชิดชูเกียรติของครู กศน. เพชรบุรี

                         นายวรวิทย์  กิตติคุณศิริ ผอ. สนง. กศน. จังหวัดเพชรบุรี  นำคณะพนักงานราชการที่ทำคุณงามความดีไปรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.  โดยท่านเลขาธิการ กศน. นายประเสริฐ  บุญเรือง  เป็นประธานผู้มอบที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้  จอมเทียน    วันที่  9  มิถุนายน  2554  ในการจัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครั้งนี้  สำนักงาน กศน. จัดเป็นงานใหญ่สมศักดิ์ศรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครู  กศน. ในเขตภาคตะวันออก ภาคกลาง  และกรุงเทพมหานคร ปีนี้ กศน. จังหวัดเพชรบุรี  มีครูที่รับเข็มเงิน (ทำงาน 15 ปี) 4  คน คือ  นายสำราญ  จอดถม ,นางสาวนงลักษณ์  ภาวสุทธิไพศิฐ  ,นางสังเวียน  ขันติกิจ   และนางสาวเกสร  กสินันทสกุล   ครูที่รับเข็มทองแดง (ทำงาน 10 ปี)  4  คน  คือ  นางสาวอรรถยา  หลำบุตร  ,นางศุภมาศ  แม้นเมฆ  ,    นางสาวศุภิสรา  ดังสนั่น  และนางสาวภาณมาศ  วงษ์แก้ว   ซึ่งผู้บริหาร กศน. ในจังหวัดเพชรบุรี  ทุกคนต่างแสดงความชื่นชมและให้เกียรติไปร่วมงานในพิธี  ได้แก่ นายธวัชชัย  ใจชาญสุขกิจ  รอง ผอ. สนง. กศน. จังหวัด  นางเบญจพร  จั่นเจริญ  ผอ. กศน. อำเภอเมือง  นางละเอียด  สะอาดเอี่ยม       ผอ. กศน. อำเภอท่ายาง  นายสุนทร  คำเวบุญ  ผอ. กศน. อำเภอชะอำ   นางสุนันทา  การะเวก  ผอ. กศน. อำเภอแก่งกระจาน  นางสาวพัชรา  พิมพ์ศิริ  ผอ. กศน. อำเภอเขาย้อย   นายสังวรณ์    บัวศิริ   ผอ. กศน. อำเภอบ้านลาด  และนางสาวดนยา  แย้มภู่  ผอ. กศน. อำเภอบ้านแหลม 

                  เมื่อเลขาธิการ  กศน. มอบเข็มเชิดชูเกียรติเสร็จแล้วได้มอบนโยบายให้ผู้บริหาร กศน. และผู้เกี่ยวข้องในเขตภาคตะวันออก  ภาคกลาง  และกรุงเทพมหานคร  สรุปได้ดังนี้ 

1.  ขอแสดงความชื่นชมพนักงานราชการทั้ง  126  คน ที่ทำงาน  กศน. ให้แก่ประชาชนมานานถึง 10  ปี 15  ปีและ 20  ปี ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ มาจนถึงบัดนี้  สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยผ่านภาค ก. ให้ดูหนังสือเตรียมสอบให้ผ่านภาค  ข.

2.  สำนักงาน  กศน. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทุกตำแหน่ง  เฉพาะอย่างยิ่งการส่งเข้าอบรมและผ่านการ  คัดเลือกไปสู่นักบริหารระดับสูง

3.  งานกฐินพระราชทาน วันที่  29  ตุลาคม  2554  ที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี  จะมีการประชุมผู้บริหารทั่วประเทศ วันที่  28-29  ตุลาคม  2554   วันทอดกฐินให้ ข้าราชการแต่งชุดปกติขาวทุกคน

4.  การย้ายพนักงานราชการจะต้องจับคู่กันสับเปลี่ยน  จะแบ่งโควต้าพนักงานราชการภาคอีสานมาให้ภาคกลาง

5.  จะมอบอำนาจให้ สำนักงาน กศน. จังหวัด เป็นผู้สอบคัดเลือกพนักงานราชการเอง

6.  กำหนดให้หัวหน้า กศน. ตำบล  อยู่ที่ กศน. ตำบล  ทุกคนอย่างแท้จริง  ห้ามอยู่ที่ กศน. อำเภอเด็ดขาด

7.  จะอบรมนักข่าวภูธร  ให้แต่ละจังหวัดเตรียมคนเข้ารับการอบรมจังหวัดละ  3-5  คน

8.  จะโอนห้องสมุดประชาชนอำเภอให้กับท้องถิ่น  12  แห่ง

9.  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านจะเปลี่ยนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

10.  ให้จัดประกวด กศน. ตำบลดีเด่น จังหวัดละ  1  แห่ง  ประกวดให้ได้ กศน. ตำบลดีเด่น ภาคละ  1  แห่ง

11.  จะอบรมครู กศน. ตำบล รุ่นละ  100  คน  ที่จังหวัดสระบุรี  เป็นรูปแบบเข้าค่าย หลักสูตร  10  วัน  ให้นำเนื้อหาหลักสูตรผู้บริหารเข้าไป    สอดแทรกการอบรมด้วย

12  ใน กศน. ตำบล จะมีมุม สสวท. ทำต้นแบบแล้วภาคละ  1  แห่ง  ให้พาครู กศน. ตำบลไปดูงานแล้วกลับไปทำที่ กศน. ตำบลของตน

13.  การสร้าง กศน. ตำบล จังหวัดใดที่ไม่ได้ทำสัญญาก่อสร้างเสร็จภายในวันที่  30  มิถุนายน  2554   ให้ส่งคืนสำนักงาน กศน. ให้ซื้อหนังสือได้เลยไม่ต้องรอก่อสร้างเสร็จ 

14.  เน้นย้ำทำ  กศน. ตำบลให้เป็นรูปธรรม ให้สังคมชื่นชม ยอมรับ

15.  ให้ทำหนังสือแจ้งขอจำนวนครู  กศน. ตำบล  ให้ครบทุกตำบล (แจ้งจำนวนที่ขาด)

16.  นโยบายของเลขาธิการ กศน. นายประเสริฐ  บุญเรือง   ใช้คำว่า  “คนสำราญ  งานสำเร็จ”

17.  จะจัดงาน กศน. เกมส์  ที่สนามกีฬา  700  ปี  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  6-9  กันยายน  2554  ให้เตรียมการ  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ

18.  เรื่องประชาธิปไตย   -    ขอให้ส่งรายชื่อนักศึกษา กศน.ไปเป็นกรรมการ  กปน. และให้มีผู้สังเกตุการณ์หน่วยละ  1  คน  รณรงค์ระดับจังหวัด  มีคนมาจากทุกอำเภอ   เชิญทำข่าวและแจ้งเลขาธิการด้วย   รณรงค์ระดับอำเภอให้มีคนมาจากทุกตำบลรณรงค์ระดับตำบลต้องให้นักศึกษาประชาชนมีการสาธิตวิธีการลงคะแนนจนไม่มีบัตรเสีย  ไปขอแบบฟอร์มรายชื่อผู้รับการรณรงค์จาก กกต.

19.  นโยบายงานที่พูดคุยจาก จังหวัดสตูล

                -  การสร้าง กศน. ตำบล

                -  เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินซื้อหนังสือ

                -  เงินพัฒนาผู้เรียน กันเงินเตรียมไว้ใช้งาน 12 สิงหาคมด้วย จะมีงาน  7  วัน  สลับกันมาคืนละ  5,000  คน

                -  ให้พบกลุ่มเต็มวัน  ครู กศน. ตำบลหรือครูประจำกลุ่ม หรือครู ศรช. ตกลงกันหมุนเวียนกันสอนวิชาที่ถนัด

                -  การสอบปลายภาค  จะให้คนสอนเป็นคนออกข้อสอบ  คัดเลือกข้อที่คนออกข้อสอบซ้ำกันมากที่สุด

20.  จะประกาศสอบคัดเลือก ผอ. กศน. อำเภอ อีก  1  รอบเร็ว ๆ นี้

  

    

    

 

  โดย : ชนัญชิดา สุกใส | 2018-06-14 16:24:57 | เข้าชม : 2686 ครั้ง
 
???.????????????????? ????????????\"???????????????? ?????????????????\"
Post : 2018-06-19 17:30:42  เข้าชม : 239 ครั้ง
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Post : 2018-06-11 02:27:01  เข้าชม : 167 ครั้ง
???.???????????? ????? ETV ???????? 5
Post : 2018-05-28 11:03:06  เข้าชม : 157 ครั้ง
???.???????????????????????????? bike for dad ???????????????
Post : 2018-06-19 04:59:42  เข้าชม : 183 ครั้ง
????????????????????????????????????
Post : 2018-06-18 14:24:05  เข้าชม : 206 ครั้ง
????????? ???????? ??.???.???????????? ????????????? ???.???????? ????????????????????
Post : 2018-06-19 04:17:36  เข้าชม : 179 ครั้ง
??????????? Bike For Dad ???????????? ??????? ???.??????
Post : 2018-06-13 21:51:25  เข้าชม : 238 ครั้ง
???.??????????? ?????????? ???????????? Bike for dad
Post : 2018-06-13 18:30:29  เข้าชม : 179 ครั้ง
??????????????????????????????? 5 ???????
Post : 2018-06-12 22:33:37  เข้าชม : 164 ครั้ง
???.???????????? ?????????????????????????????????????????
Post : 2018-06-19 04:15:28  เข้าชม : 192 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com