[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

เครือข่าย กศน.แก่งกระจาน
กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน. อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ศุกร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554


กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน. อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
              วันที่ 21กรกฎาคม 2554 นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน พร้อมด้วย นางเสงี่ยม สัมพันธารักษ์ และ นางวาสนา ต้นแจง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกศน. อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแก่งกระจาน บ้านน้ำทรัพย์หมู่ 9 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียงการทำเกษตรปลอดสารพิษและกลุ่มสหกรณ์ออมบ้านน้ำทรัพย์ และเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับคณะศึกษาดูงานให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามต่อไป
                   ในการศึกษาดูงานของ กศน.ตำบลแควอ้อม ในครั้งนี้ จำนวน 50 คน จาก สมาชิกกลุ่มอาชีพระยะสั้น   กรรมการ กศน.ตำบลแควอ้อม  กำนันตำบลแควอ้อม เจ้าหน้าพัฒนาชุมชน รองนายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งแต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยนกับ ผู้ใหญ่ชูชาติ วรรณขำ ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแก่งกระจาน บ้านน้ำทรัพย์และคณะตามที่ได้คาดหวังไว้จากการศึกษาดูงาน
 
                   จากนั้นนางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแก่งกระจานได้แลกเปลี่ยนความรู้การทำงาน กศน. อำเภอแก่งกระจานกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแก่งกระจาน บ้านน้ำทรัพย์ และขอขอบคุณ กศน.อำเภออัมพวาที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแก่งกระจาน บ้านน้ำทรัพย์กับ กศน.อำเภอแก่งกระจานและเครือข่าย
 
 
นางสุนันทา     การะเวก       ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแก่งกระจาน
นางเสงี่ยม      สัมพันธารักษ์ ครูอาสาสมัคร กศน.
นางวาสนา     ต้นแจง         ครูกศน.ตำบลสองพี่น้อง
 


เข้าชม : 3409


เครือข่าย กศน.แก่งกระจาน 5 อันดับล่าสุด

      แหล่งเรียนรู้ การทำเกษตรธรรมชาติ 29 / เม.ย. / 2555
      กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน. อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 22 / ก.ค. / 2554
      กศน.อำเภอหัวหินและกศน.อำเภอสามร้อยยอด นำคณะอาสาสมัครศึกษาดูงาน กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 20 / ก.ค. / 2554
      กศน.อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการ “เพาะเมล็ดพันธุ์วันพ่อ ปลูกต่อวันแม่ 84 ไร่ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน 16 / มิ.ย. / 2554
      กศน.อำเภอแก่งกระจานร่วมโครงการอำเภอแก่งกระจานเคลื่อนที่ 22 / ม.ค. / 2554


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
198/1 หมุ่ 1 ตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-459158 , 032-459182
โทรสาร  032-459158  , 032-459182
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01