[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวเด่น
กศน.อำเภอแก่งกระจาน “ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพาเยี่ยมวัดถ้ำเสือ” ปี 2556

พุธ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2556


กศน.อำเภอแก่งกระจาน  “ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพาเยี่ยมวัดถ้ำเสือ”  ปี 2556

วันที่ 4 มิถุนายน 2556 นางณัฐกัญญาธ์ กานต์การันยกุล ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางเสงี่ยม  สัมพันธารักษ์ ครูอาสาสมัคร กศน. และนางขนิษฐา  ตรีนรัตนปรีชา ครู กศน. ตำบล ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพาเยี่ยมวัดถ้ำเสือ หมู่ 3 ตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการ ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ปี 2556
นายมณเฑียร  ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมด้ายนายไกร  บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะเยี่ยมวัดถ้ำเสือ หมู่ 3 ตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการ ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ปี 2556  โดยมี นายขจรศักดิ์  สมบูรณ์ นายอำเภอแก่งกระจาน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหงส์  นักศึกษา กศน. ประชาชนบ้านถ้ำเสือและหมู่บ้านใกล้เคียงให้การต้อนรับ
โครงการ “ ผู้ว่าฯพาเยี่ยมวัด ปี 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการจังหวัดเพชรบุรี เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้เข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ในการร่วมมือกันพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาระหว่างวัดกับประชาชน ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ของจังหวัดเพชรบุรี และสาสมารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพ
กิจกรรม
1. ถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์
2. ผู้ว่าฯพบปะประชาชน
3. รองผู้ว่าฯ ให้ความรู้การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
4. ร่วมกันปลูกต้นไม้และปล่อยปลา
--
กิจกรรมเพิ่มเติม
 นายมณเฑียร  ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายไกร  บุญบันดาล เยี่ยมศูนย์เรียนรู้   บ้านพักโฮมเตร์ และธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ
กิจกรรม กศน. อำเภอแก่งกระจาน บ้านถ้ำเสือ  เช่น จัดการเรียนการสอนกลุ่มแปรรูปกล้วย (กล้วยฉาบ)
การเลี้ยงหมูหลุม    การเพาะเห็ดขอนขาว   การทำเกษตรผสมผสาน   การเลี้ยงไก่ไข่    การเลี้ยงกบ 
การทำอาหารไก่จากวัสดุธรรมชาติ  การศึกษาดูงานบ้านพักโฮมสเตร์ ฯลฯ
 
กิจกรรม  กศน. อำเภอแก่งกระจาน "บ้านหนังสืออัจฉริยะ" ณ บ้านนางวรรณ  อินมี ศูนย์เรียนรู้   บ้านพักโฮมเตร์ และธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ แห่งนี้เดิมเป็นมุมส่งเสริมการอ่านในบ้าน  เปลี่ยนเป็นบ้านอ่านสร้างสุข สุดท้ายเป็นบ้านหนังสืออัจฉริยะ ซึ่ง กศน. อำเภอแก่งกระจาน โดย กศน. ตำบลแก่งกระจานได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มเติม โครงการ"บ้านหนังสืออัจฉริยะ"
 “บ้านหนังสืออัจฉริยะ"สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้ตั้งขึ้นตามหมู่บ้านต่าง ๆ ครบ 41,800 แห่ง ภายในปี 2556  แต่ละแห่งจะได้รับงบประมาณสำหรับจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันจำนวน 2 ฉบับต่อวัน หนังสือนิตยสารรายสัปดาห์ เดือนละ 4 ฉบับ หนังสือนิตยสารรายปักษ์ เดือนละ 2 ฉบับ นอกจากนั้น เครือข่ายของ กศน.ในพื้นที่จะระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจัดหาหนังสืออื่นๆ มาให้เพิ่มเติมด้วย เพื่อเป็นเครื่องมือเล็กๆในการแสวงหาความรู้ แต่อยู่ใกล้ตัวประชาชน   สำหรับพัฒนานิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้คนทุกเพศทุกวัย

นางเสงี่ยม  สัมพันธารักษ์   ครูอาสาสมัคร กศน.รายงาน


เข้าชม : 2646


ข่าวเด่น 5 อันดับล่าสุด

      กศน. อำเภอแก่งกระจาน ร่วมงานเฉลิมฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดแก่งกระจาน 4 / ต.ค. / 2556
      กศน.อำเภอแก่งกระจาน “ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพาเยี่ยมวัดถ้ำเสือ” ปี 2556 4 / ก.ย. / 2556
      กศน.อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี “การสร้างและพัฒนาเว็บไซด์ กศน.ตำบลและกศน. อำเภอแก่งกระจาน” 3 / ก.ย. / 2556
      กศน. อำเภอแก่งกระจาน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ที่พ่อหลวงเคยเสด็จเยี่ยมราษฎร ณ บ้านสองพี่น้อง 24 / ส.ค. / 2556
      กศน. อำเภอแก่งกระจาน “รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง” 24 / ส.ค. / 2556


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
198/1 หมุ่ 1 ตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-459158 , 032-459182
โทรสาร  032-459158  , 032-459182
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01