[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

  

  

24 / ก.ค. / 2554 : ประชุม อบรม สัมมนา
โครงการปรับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ
กศน.อำเภอบ้านลาดจัดโครงการปรับพื้นฐานวิชาภาอังกฤษ ณห้องประชุม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดใหม่ประเสริฐ จำกัด อำเภอบ้านลาด เมื่อวันที่ 10 กค 54
24 / ก.ค. / 2554 : ประชุม อบรม สัมมนา
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอบ้านลาด
กศน.อำเภอบ้านลาดจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ต้านภัยยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 24 กค 54
23 / ก.ค. / 2554 : ประชุม อบรม สัมมนา
กศน.บ้านลาด ส่งครู กศน.ตำบล อบรมคอมพิวเตอร์
กศน.บ้านลาด จัดส่งครู กศน.ตำบล และครู ศรช อบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel 2010 เพื่อพัฒนาศักยาภาพในการทำงาน ณ อบต บ้านหม้อ อำเภอเมือง
24 / มิ.ย. / 2554 : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดเกาะดูงานการทำเห็ดนางฟ้ากศน.อำเภอบ้านลาด
ชุมชนวัดเกาะ โดยการนำของ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมือง เยี่ยมชมดูงานการเพาะเห็ดนางฟ้า ของ กศน.อำเภอบ้านลาด เมื่อ 20 มิย 54
23 / มิ.ย. / 2554 : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
นิเทศน์ติดตามโครงการผักใต้หลังคา
กศน.อำเภอบ้านลาด จัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาอาชีพ การทำผักใต้หลังคา ที่หมู่ 2 บ้านกวย ต.ไร่โคก เมื่อ 21-22 มิย 54
30 / พ.ค. / 2554 : ลูกตาลบ้านลาด
ตารางกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เดือน มิถุนายน 54
ตารางกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เดือน มิถุนายน 54 ของ กศน.อำเภอบ้านลาด
25 / พ.ค. / 2554 : กศน.อำเภอบ้านลาด
ศึกษาดูงานกิจกรรมผู้สูงอายุ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
กศน.อำเภอบ้านลาด จัดโครงการศึกษาดูงานกิจกรรมผู้สูงอายุ ในวันที่ 24-25 พค 54 ณ ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี
25 / พ.ค. / 2554 : กศน.อำเภอบ้านลาด
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอบ้านลาด
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอบ้านลาด ครั้งที่ 2/2544 ณ วันที่ 26 พค 54
25 / พ.ค. / 2554 : กศน.อำเภอบ้านลาด
โครงการอบรมสัมนา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศ (e-learing)
หน่วยงาน กศน.อำเภอบ้านลาด ส่ง ครู ศรช เข้าร่วมอบรมเสวนาในเรื่อง การพัฒนาคุณภ่าพการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศ (e-learning) รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 25 พค 54
23 / พ.ค. / 2554 : ศรช.แหล่งเรียนรู้ เครือข่าย
กศน. อำเภอบ้านลาด เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น การนวดสปาอโรมา
กศน อำเภอบ้านลาด เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น การนวดสปาอโรมา ในช่วงวันที่ 18 เมษายน - 18พฤษภ่าคม 54
23 / พ.ค. / 2554 : ศรช.แหล่งเรียนรู้ เครือข่าย
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ
กศน อำเภอบ้านลาด เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น การทำเกษตรปลอดสารพิษ
23 / พ.ค. / 2554 : ศรช.แหล่งเรียนรู้ เครือข่าย
โครงการทำอาหาร ขนม กศน.อำเภอบ้านลาด
กศน อำเภอบ้านลาด เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น การทำอาหาร ขนม
19 / พ.ค. / 2554 : ศรช.แหล่งเรียนรู้ เครือข่าย
เปิด กศน.ตำบลสะพานไกร
กศน.อำเภอบ้านลาด โดย นายสังวรณ์ บัวศิริ ผอ.กศน.อำเภอบ้านลาด เปิดป้าย กศน.ตำบลสะพานไกร เมื่อวันที่ 18 พค 54
19 / พ.ค. / 2554 : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
กศน. อำเภอบ้านลาด จัดโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ณ กศน.ตำบลสะพานไกร
กศน.อำเภอบ้านลาด โดย นายสังวรณ์ บัวศิริ ผอ.กศน.อำเภอบ้านลาด และอาจารย์สุทธิยา แสงคำ ครู กศน.ตำบลสะพานไกร จัดโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ หมู่ 1 ตำบลสะพานไกร
5 / พ.ค. / 2554 : การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
โครงการแปรรูปอาหาร ม 2 บ้านไร่มะโหร่ง ต.ไร่สะท้อน
ผอ.สังวรณ์ บัวศิริ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ การแปรรูปอาหาร ณ ศาลาบ้านไร่มะโหร่ง ม.2 ตงไร่สะท้อน เมื่อ 5 พค 54
5 / พ.ค. / 2554 : กศน.อำเภอบ้านลาด
ผู้อำนวยการ กศน บ้านลาด ประชุมร่วมกับผู้นำท้องถิ่นตำบลไร่โคก
ผอ.สังวรณ์ บัวศิริ ประชุมร่วมกับผู้นำท้องถิ่นตำบลไร่โคก ชี้แจงนโยบายการศึกษาของ กศน และการสนับสนุนการทำกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพ แก่ผู้นำ ตำบลไร่โคก ณ หมู่ 3 โคก เมื่อวันที่ 2 พค 54
2 / พ.ค. / 2554 : กศน.อำเภอบ้านลาด
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
กศน.อำเภอบ้านลาด ขอเชิญร่วมงาน โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรรมพื้นบ้าน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านลาด วันที่ 4 พค 54
2 / พ.ค. / 2554 : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
กศน.อำเภอบ้านลาด เปิดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ การนวดฝ่าเท้า
ผอ.สังวรณ์ บัวศิริ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ การนวดฝ่าเท้า ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาน
2 / พ.ค. / 2554 : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
กศน. อำเภอบ้านลาด เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
กศน อำเภอบ้านลาด เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เวลา 3 ชม ให้แก่ ชาวบ้าน ตำบลบ้านทาน และตำบลโรงเข้
2 / พ.ค. / 2554 : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
กศน. อำเภอบ้านลาด เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ การจัดพวงหรีด และการจัดดอกไม้
กศน.อำเภอบ้านลาด เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ การจัดพวงหรีด และการจัดดอกไม้ ณ หมู่ 3 บ้านนาน้ำพุ ต.ไร่โคก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านลาด
ถนนสายสุทธิ  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์ 0-3244-0745 
โทรสาร  0-3244-0745  sri_tone@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   บุษรา ทัศนา   Version 2.01