[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

  

  

24 / เม.ย. / 2555 : กิจกรรม
โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ ตำบลถ้ำรงค์
ครู กศน.อำเภอบ้านลาดเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และผู้สูงอายุของ อบต.ถ้ำรงค์ เมื่อวันที่ 12 สค 55 ที่ผ่านมา
23 / เม.ย. / 2555 : ลูกตาลบ้านลาด
บุคลากร กศน.อำเภอบ้านลาดเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม
บุคลากร กศน.อำเภอบ้านลาดเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม ในปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 20 เมษายน 2555 ณ กศน.อำเภอแก่งกระจาน
10 / เม.ย. / 2555 : ศรช.แหล่งเรียนรู้ เครือข่าย
บุคลากร กศน.อำเภอบ้านลาด เข้าร่วมงาน กาชาดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2555
นายสังวรณ์ บัวศิริ ผอ กศน.อำเภอบ้านลาด และ นางเพ็ญรดี สังข์พุก ครู อาสา กศน.อำเภอบ้านลาด ร่วมกิจกรรมในส่วนของ กาชาดในงานพระนครคีรี เมืองเพชร ในส่วนของอำเภอบ้านลาด
8 / เม.ย. / 2555 : กิจกรรม
อาสายุวกาชาดอำเภอบ้านลาด บำเพ็ญประโยชน์
อาสายุวกาชาดอำเภอบ้านลาด บำเพ็ญประโยชน์โดยการพัฒนา กศน.อำเภอบ้านลาด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2555 โดยมี ผอ.สังวรณ์ บัวศิริ ครูธมนวรรณ ครุสุทธิยา ครูภาณมาศ ครูดาลิน และครูจรานุวัฒน์ ร่วมทำกิจกรรมกับอาสายุวกาชาดในการพัฒนา กศน.อำเภอบ้านลาดครั้งนี้
13 / มี.ค. / 2555 : กิจกรรม
ครู นักศึกษา กศน.อำเภอบ้านลาดร่วมกิจกรรมเวียนเทียน
ครู นักศึกษา กศน.อำเภอบ้านลาดร่วมกิจกรรมทำบัญและเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 55 ที่ผ่านมา
29 / ก.พ. / 2555 : กิจกรรม
กศน.อำเภอบ้านลาด คีย์ข้อมูลการรับสมัครลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ผอ.สังวรณ์ บัวศิริ มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอบ้านลาด ลงพื้นที่รับสมัครลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบาทสตรี ตามหมู่บ้านโดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 115 หมู่บ้าน โดย ณ วันที่ 28 ก.พ. 55 สามารถลงทะเบียนได้แล้ว 2633 คน
27 / ก.พ. / 2555 : กิจกรรม
กศน.อำเภอบ้านลาด จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
กศน.อำเภอบ้านลาด จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปีการศึกษา 2554 ณโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 55 โดยมีนักศึกที่จะจบในปีการศึกษา 2555 ของ กศน.อำเภอบ้านลาดเข้าสอบ
21 / ก.พ. / 2555 : กศน.อำเภอบ้านลาด
อำเภอเคลื่อนที่ตำลห้วยลึก
ผอ.สังวรณ์ บัวศิริ นำคณะครู กศน.อำเภอบ้านลาดเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ ตำบลห้วยลึก เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 55 ที่ผ่านมา
31 / ม.ค. / 2555 : กศน.อำเภอบ้านลาด
กศน.อำเภอบ้านลาด ร่วมงานแถลงข่าวเปิดงาน วัวเทียมเกวียน อำเภอบ้านลาด
กศน.อำเภอบ้านร่วมงานแถลงข่าวเปิดงาน วัวเทียมเกวียน ประจำปี 2555 ของอำเภอบ้านลาด ณ บริเวณทุ่งนาตรงข้ามร้านชิดชนก
28 / พ.ย. / 2554 : กศน.อำเภอบ้านลาด
กศน.อำเภอบ้านลาดเข้าร่วม โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่โรงเรียนวัดหนองกาทอง
กศน.อำเภอบ้านลาดเข้าร่วม โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่โรงเรียนวัดหนองกาทอง เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 54
5 / ต.ค. / 2554 : กศน.อำเภอบ้านลาด
ครู กศน.อำเภอบ้านลาด เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านลาด จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ กระทรวงมหาดไทย โดยมีครู กศน.อำเภอบ้านลาดเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้าลาด เมื่อ 5 ต.ค. 54
3 / ต.ค. / 2554 : กศน.อำเภอบ้านลาด
กศน.อำเภอบ้านลาด จัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
กศน.อำเภอบ้านลาด จัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ณ ร.ร.บ้านลาดวิทยา เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2554 โดยมีนักษศึกษา กศน. ของอำเภอบ้านลาดจำนวน 4 กศน. เข้าสอบ โดยมีท่าน ผอ.สังวรณ์ บิวศิริ ควบคุมการสอบอย่างใกล้ชิดทั้ง 2 วัน
3 / ต.ค. / 2554 : กศน.อำเภอบ้านลาด
กศน.อำเภอบ้านลาด ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วันที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ อบต.ไร่โคก
ท่าน ผอ.สังวรณ์ บัวศิริ นำคณะครู กศน.อำเภอบ้านลาดเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.ไร่โคก เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 54 โดยทำการเปิดสอนการทำพวงกุญแจ การทำช่อดอกไจกใบเตย และนำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าและเห็ดภูฐานวางจำหน่าย
2 / ก.ย. / 2554 : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
กศน.อำเภอบ้านลาดจัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในงานอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.อำเภอบ้านลาดจัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในงานอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านน้ำทรัพย์ อำเภอแก่งกระจาน เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 54
2 / ก.ย. / 2554 : ประชุม อบรม สัมมนา
ครู กศน.เข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาด
กศน.อำเภอบ้านลาดส่งครูจำนวน 3 คน เข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ณ อำเภอปราณบุรี จ.ประจวบฯ เมื่อวันที่ 27-31 ส.ค.54
16 / ส.ค. / 2554 : ประชุม อบรม สัมมนา
กศน.ตำบลบ้านทานร่วมกับ สภ.บ้านลาด จัดโครงการอบรม แจ้งข่าวอาชญากรรม
กศน.ตำบลบ้านทานร่วมกับ สภ.บ้านลาด จัดโครงการอบรม แจ้งข่าวอาชญากรรม ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านทาน เมื่อวันที่ 14 สค 54
1 / ส.ค. / 2554 : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
กศน.อำเภอบ้านลาด จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านคอมพิวเตอร์ (ICT)
กศน.อำเภอบ้านลาด จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านคอมพิวเตอร์ (ICT) ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านลาด ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
27 / ก.ค. / 2554 : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โครงการแห่เทียนพรรษา
กศน.ตำบลไร่สะท้อน ร่วมกับ อบต.ตำบลไสท้อน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ไร่สะท้อน และโรงเรียนวัดหนองแก จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวายวัดบ่อบุญ และวัดหนองแก
25 / ก.ค. / 2554 : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
โครงการวิชาชีพระยะสั้น วิธีการจัดดอกไม้
กศน.อำเภอบ้านลาด จัดโครงการวิชาชีพระยะสั้น ในโครงการ การศึกษาต่อเนื่อง วิชาการจัดดอกไม้สด ณ กศน.ตำบลบ้านทาน
25 / ก.ค. / 2554 : ประชุม อบรม สัมมนา
โครงการปรับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ
กศน.อำเภอบ้านลาดจัดโครงการปรับพื้นฐานวิชาภาอังกฤษ ณห้องประชุม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดใหม่ประเสริฐ จำกัด อำเภอบ้านลาด เมื่อวันที่ 10 กค 54

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านลาด
ถนนสายสุทธิ  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์ 0-3244-0745 
โทรสาร  0-3244-0745  sri_tone@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   บุษรา ทัศนา   Version 2.01