[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

  

  

28 / พ.ย. / 2554 : กศน.อำเภอบ้านลาด
กศน.อำเภอบ้านลาดเข้าร่วม โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่โรงเรียนวัดหนองกาทอง
กศน.อำเภอบ้านลาดเข้าร่วม โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่โรงเรียนวัดหนองกาทอง เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 54
5 / ต.ค. / 2554 : กศน.อำเภอบ้านลาด
ครู กศน.อำเภอบ้านลาด เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านลาด จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ กระทรวงมหาดไทย โดยมีครู กศน.อำเภอบ้านลาดเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้าลาด เมื่อ 5 ต.ค. 54
3 / ต.ค. / 2554 : กศน.อำเภอบ้านลาด
กศน.อำเภอบ้านลาด จัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
กศน.อำเภอบ้านลาด จัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ณ ร.ร.บ้านลาดวิทยา เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2554 โดยมีนักษศึกษา กศน. ของอำเภอบ้านลาดจำนวน 4 กศน. เข้าสอบ โดยมีท่าน ผอ.สังวรณ์ บิวศิริ ควบคุมการสอบอย่างใกล้ชิดทั้ง 2 วัน
3 / ต.ค. / 2554 : กศน.อำเภอบ้านลาด
กศน.อำเภอบ้านลาด ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วันที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ อบต.ไร่โคก
ท่าน ผอ.สังวรณ์ บัวศิริ นำคณะครู กศน.อำเภอบ้านลาดเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.ไร่โคก เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 54 โดยทำการเปิดสอนการทำพวงกุญแจ การทำช่อดอกไจกใบเตย และนำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าและเห็ดภูฐานวางจำหน่าย
2 / ก.ย. / 2554 : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
กศน.อำเภอบ้านลาดจัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในงานอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.อำเภอบ้านลาดจัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในงานอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านน้ำทรัพย์ อำเภอแก่งกระจาน เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 54
2 / ก.ย. / 2554 : ประชุม อบรม สัมมนา
ครู กศน.เข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาด
กศน.อำเภอบ้านลาดส่งครูจำนวน 3 คน เข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ณ อำเภอปราณบุรี จ.ประจวบฯ เมื่อวันที่ 27-31 ส.ค.54
16 / ส.ค. / 2554 : ประชุม อบรม สัมมนา
กศน.ตำบลบ้านทานร่วมกับ สภ.บ้านลาด จัดโครงการอบรม แจ้งข่าวอาชญากรรม
กศน.ตำบลบ้านทานร่วมกับ สภ.บ้านลาด จัดโครงการอบรม แจ้งข่าวอาชญากรรม ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านทาน เมื่อวันที่ 14 สค 54
1 / ส.ค. / 2554 : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
กศน.อำเภอบ้านลาด จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านคอมพิวเตอร์ (ICT)
กศน.อำเภอบ้านลาด จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านคอมพิวเตอร์ (ICT) ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านลาด ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
27 / ก.ค. / 2554 : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โครงการแห่เทียนพรรษา
กศน.ตำบลไร่สะท้อน ร่วมกับ อบต.ตำบลไสท้อน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ไร่สะท้อน และโรงเรียนวัดหนองแก จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวายวัดบ่อบุญ และวัดหนองแก
25 / ก.ค. / 2554 : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
โครงการวิชาชีพระยะสั้น วิธีการจัดดอกไม้
กศน.อำเภอบ้านลาด จัดโครงการวิชาชีพระยะสั้น ในโครงการ การศึกษาต่อเนื่อง วิชาการจัดดอกไม้สด ณ กศน.ตำบลบ้านทาน
25 / ก.ค. / 2554 : ประชุม อบรม สัมมนา
โครงการปรับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ
กศน.อำเภอบ้านลาดจัดโครงการปรับพื้นฐานวิชาภาอังกฤษ ณห้องประชุม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดใหม่ประเสริฐ จำกัด อำเภอบ้านลาด เมื่อวันที่ 10 กค 54
25 / ก.ค. / 2554 : ประชุม อบรม สัมมนา
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอบ้านลาด
กศน.อำเภอบ้านลาดจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ต้านภัยยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 24 กค 54
23 / ก.ค. / 2554 : ประชุม อบรม สัมมนา
กศน.บ้านลาด ส่งครู กศน.ตำบล อบรมคอมพิวเตอร์
กศน.บ้านลาด จัดส่งครู กศน.ตำบล และครู ศรช อบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel 2010 เพื่อพัฒนาศักยาภาพในการทำงาน ณ อบต บ้านหม้อ อำเภอเมือง
24 / มิ.ย. / 2554 : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดเกาะดูงานการทำเห็ดนางฟ้ากศน.อำเภอบ้านลาด
ชุมชนวัดเกาะ โดยการนำของ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมือง เยี่ยมชมดูงานการเพาะเห็ดนางฟ้า ของ กศน.อำเภอบ้านลาด เมื่อ 20 มิย 54
24 / มิ.ย. / 2554 : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
นิเทศน์ติดตามโครงการผักใต้หลังคา
กศน.อำเภอบ้านลาด จัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาอาชีพ การทำผักใต้หลังคา ที่หมู่ 2 บ้านกวย ต.ไร่โคก เมื่อ 21-22 มิย 54
30 / พ.ค. / 2554 : ลูกตาลบ้านลาด
ตารางกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เดือน มิถุนายน 54
ตารางกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เดือน มิถุนายน 54 ของ กศน.อำเภอบ้านลาด
26 / พ.ค. / 2554 : กศน.อำเภอบ้านลาด
ศึกษาดูงานกิจกรรมผู้สูงอายุ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
กศน.อำเภอบ้านลาด จัดโครงการศึกษาดูงานกิจกรรมผู้สูงอายุ ในวันที่ 24-25 พค 54 ณ ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี
26 / พ.ค. / 2554 : กศน.อำเภอบ้านลาด
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอบ้านลาด
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอบ้านลาด ครั้งที่ 2/2544 ณ วันที่ 26 พค 54
26 / พ.ค. / 2554 : กศน.อำเภอบ้านลาด
โครงการอบรมสัมนา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศ (e-learing)
หน่วยงาน กศน.อำเภอบ้านลาด ส่ง ครู ศรช เข้าร่วมอบรมเสวนาในเรื่อง การพัฒนาคุณภ่าพการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศ (e-learning) รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 25 พค 54
23 / พ.ค. / 2554 : ศรช.แหล่งเรียนรู้ เครือข่าย
กศน. อำเภอบ้านลาด เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น การนวดสปาอโรมา
กศน อำเภอบ้านลาด เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น การนวดสปาอโรมา ในช่วงวันที่ 18 เมษายน - 18พฤษภ่าคม 54

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านลาด
ถนนสายสุทธิ  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์ 0-3244-0745 
โทรสาร  0-3244-0745  sri_tone@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   บุษรา ทัศนา   Version 2.01