[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

  

  

14 / ธ.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านลาด
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านลาด ครั้งที่9/2558
14 / ธ.ค. / 2558 : กิจกรรม
กศน.อำเภอบ้านลาด รับชม ETV ครั้งที่ 5
กศน.อำเภอบ้านลาด นำโดย ผอ.สมหทัย ประสมศรี นำบุคลากร รับชม ETV ครั้งที่ 5 เรื่องการทำแผนคำรับรองปฏิบัติราชการและระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ
11 / ธ.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
กิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนตำบลตำหรุ
ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนตำบลตำหรุ ณ ชมรมผู้สูงอายุตำบลตำหรุ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน
11 / ธ.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
นางสมหทัย ประสมศรี ผอ.กศน.อำเภอบ้านลาด ร่วมประชุมกับ มรภ.เพชรบุรี ส่วนราชการและเกษตรกร
นางสมหทัย ประสมศรี ผอ.กศน.อำเภอบ้านลาด พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ คล้ายทรง ครู กศน.ตำบลไร่มะขาม ร่วมประชุมกับ มรภ.เพชรบุรี ส่วนราชการและเกษตรกร ในการจัดกิจกรรมปลูกข้าวเดือนแม่ เกี่ยวข้าวเดือนพ่อ
11 / ธ.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
ร่วมโครงการ Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ ร่วมกับ อบต.โรงเข้
ครูดาลิน นุชนารถ ครูอาสาสมัคร กศน. ประจำตำบลโรงเข้ ร่วมโครงการ Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ ร่วมกับ อบต.โรงเข้
11 / ธ.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
กศน.ตำบลบ้านหาด จัดกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad
กศน.ตำบลบ้านหาด จัดกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad ณ ตำบลบ้านหาด มีผู้เข้าร่วม 50 คน
4 / ธ.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
กศน.อำเภอบ้านลาด ออกให้บริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
กศน.อำเภอบ้านลาด ออกให้บริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดท่าศาลาราม ตำบลท่าเสน
4 / ธ.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
ผอ.สมหทัย ประสมศรี และ นางสาวปาริฉัตร อินทรักษา ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมการประชุมเรื่องการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ผอ.สมหทัย ประสมศรี และ นางสาวปาริฉัตร อินทรักษา ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมการประชุมเรื่องการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของอำเภอบ้านลาดร่วมกับตัวแทนภาคส่วนราชการจำนวน 25
4 / ธ.ค. / 2558 : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
กศน.ท่าช้าง จัดกิจกรรม\"แว้น ไป วัด\"
วันที่ 2 ธ.ค.58 กศน.ท่าช้าง นำโดยครูอาทิตย์ จัดกิจกรรม\"แว้น ไป วัด\" ประจำเดือนธ.ค.ณ วัดศาลาเขื่อน
1 / ต.ค. / 2557 : กิจกรรมเด่น
กศน.อำเภอบ้านลาดจัดเวทีเสวนา ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ
กศน.อำเภอบ้านลาดจัดเวทีเสวนา ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ เป้าหมายนักศึกษาจำนวน 100 คน
11 / ก.ย. / 2557 : กิจกรรมเด่น
แนะนำ ครู กศน.ตำบล ท่าเสน
นางสาวปาริฉัตร อินทรักษา ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลท่าเสน
27 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมเด่น
กิจกรรม กพช.ทำฝายชะลอน้ำใจ เขาแด่น ร่วมกับ อบต.ห้วยลึก
นักศึกษา กศน.ตำบลไร่สะท้อน และ กศน.ตำบลห้วยลึก ร่วมทำกิจกรรม กพช. ทำฝายละออน้ำใจ กับอบต.ห้วยลึก ณ เขาแด่น อำเภอบ้านลาด เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.57
19 / มิ.ย. / 2557 : การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ลดพุง ลดโรค
กศน.ตำบลท่าเสน และกศน.ตำบลบ้านลาด ร่วมกันจัดโครงการทักษะชีวิต \\\"ลดหวาน มัน เค็ม ลดพุง ลดโรค\\\" ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน เป้าหมายเป็นกลุ่ม อสม.และประชาชนผู้สนใจจากตำบล
19 / มิ.ย. / 2557 : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ปิดแล้วจ้า
กศน. อำเภอบ้านลาดปิดกลุ่มอาชีพการเพาะก้อนเชื้อเห็ดภูฐาน
14 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมเด่น
กศน.อำเภอบ้านลาดมีเห็ดมาแจกจร้า
กศน.อำเภอบ้านลาด จัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น การทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน ณ หมู่ 4 บ้านไร่ประแหน
13 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมเด่น
กศน.อำเภอบ้านลาด ถอดบทเรียนประกันคุณภาพ สมศ.
ผอ.สุรีย์ อ่วมจันทร์ ประชุมถอดบทเรียนประกันคุณภาพ สมศ. ของแต่ละมาตรฐาน ณ กศน.อำเภอบ้านลาด เพื่อแก้ไขจุดบกพรองของแต่มาตรฐาน ให้ดียิ่งขึ้น
6 / มิ.ย. / 2557 : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณพระช่วย “ธรรมะอารมณ์ดี”
กศน.อำเภอบ้านลาด จึงจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายในแนวคิด “ธรรมะอารมณ์ดี”
5 / มิ.ย. / 2557 : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอบ้านลาดจัดอบรมวิธีการเขียนรายงานและกระบวนการจัดทำโครงงาน
กศน.อำเภอบ้านลาดจัดอบรมวิธีการเขียนรายงานและกระบวนการจัดทำโครงงานให้กับบุคลากรของ กศน.อำเภอบ้านลาด
5 / มิ.ย. / 2557 : กิจกรรมเด่น
กศน.อำเภอบ้านลาดจัดอบรม ICT ให้กับบุคลากร ในระหว่างวันที่ 5-6 มิ.ย 57
กศน.อำเภอบ้านลาด จัดอบรม ICT ให้กับบุคลากร ในระหว่างวันที่ 5-6 มิ.ย 57 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี โดยวิทยากรจาก กศน.จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 13 คน
25 / พ.ย. / 2556 : กิจกรรม
กศน.อำเภอบ้านลาดเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช 23 ต.ค. 56
กศน.อำเภอบ้านลาดเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช 23 ต.ค. 56 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านลาด

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านลาด
ถนนสายสุทธิ  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์ 0-3244-0745 
โทรสาร  0-3244-0745  sri_tone@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   บุษรา ทัศนา   Version 2.01