[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

  การศึกษาพื้นฐาน  นักศึกษาที่จบหลักสูตร  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2551

                                      ระดับประถมศึกษา  จบหลักสูตร  จำนวน  8  คน

                             ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จบหลักสูตร  จำนวน  34  คน

                                     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จบหลักสูตร  จำนวน  43  คน

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านลาด
ถนนสายสุทธิ  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์ 0-3244-0745 
โทรสาร  0-3244-0745  sri_tone@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   บุษรา ทัศนา   Version 2.01