[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

26 / ก.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
กศน.อ.ท่ายางจัดโครงการค่ายพัฒนาวิชาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 25-26 ก.ค. 58 ณ ค่ายเพชรโยธิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภอท่ายาง โดย นางสาว ดนยา แย้มภู่ ผอ. กศน.อำเภอท่ายาง ประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการค่ายพัฒนาวิชาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ “โดยนำนักศึกษา กศน. ทั้ง 12 ตำบล เข้าร่วมโครงการ ณ ค่ายเพชรโยธิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีกิจกรรม การเรียนร
17 / ก.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
15/7/58โครงการ\"สร้างเสริมความจงรักภัคดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน \"
15 กรกฎาคม 2558 โครงการ\"สร้างเสริมความจงรักภัคดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน \" ณ โรงเรียนบ้านในดง ต.บ้านในดงอ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมีนาย มณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพีธี กศนอำเภอท่ายางได้นำ
11 / ก.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
8/7/58 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุดทรสาคร
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 บุคลากรกศน.อำเภอท่ายาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร \"ศึกษาดูงานด้านระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา\" ณ กศน.อำเภอท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
11 / ก.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
6/7/58 ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม
วันที่ 6 กรกฎาคม 2258 บุคลากร กศน.อำเภอท่าย่างประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรฎาคม ประจำปี่งบประมาณ 2558
27 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมเด่น
26 มิถุนายน2558ร่วมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 บุคลาการ และนักศึกษา กศน.อำเภอท่ายาง ร่วมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณสวนสุขภาพอำเภอท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมี นาย วิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอท่ายางเป็นประธานในงาน
11 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมเด่น
9 มิ.ย. 58 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานกศน.จังหวัดเเพร่
9 มิ.ย.58 บุคลากร กศน.อำเภอท่ายาง นำโดย ท่าน ผอ.ดนยา แย้มภู่ ผอ.กศนอำเภอท่ายาง ต้อรรับคณะศึกษาดูงานสำนักงาน กศน.จังหวัดเเพร่ ที่มาศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายาง และงานอื่นๆ เกี่ยวกับกศน.ท่ายาง
31 / พ.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
28-29 พ.ค.58 เลี้ยงแสดงความยินดีรองเลขาธิการ กศน.คนใหม่ ท่านกิตติศักดิ์ รัตนฉายา
วันที่ 28 พ.ค. 58 กศน.อำเภอท่ายางร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี กับท่าน ผอ .กิตติศักดิ์ ฉัตนฉายา ผอ.กศน.จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับตำแหน่งรองเลขาธิการ กศน. ณ ห้องประชุม ยงค์ นพคุณ และวันที่ 29 พ.ค. 58 กศน.อำเภอท่ายาง ได้ร่วมส่งท่านรองเลขา กศน. ณ กระทรวงศึกษาธิก
22 / พ.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พร้อมรับนโยบาย ETV
วันที่22 พฤษภาคม 2556 บุคลากร กศน.อำเภอท่ายาง นำโดย นางสาวดนยา แย้มภู่ ผอ. กศน.อำเภอท่ายาง ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม และรับมอบนโยบายการพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ETV จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการกศน.
19 / พ.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
วันที่ 19/5/58 ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่3/2558
นางสาวดนยา แย้มภู่ ผอ.กศน.อำเภอท่ายาง อ.มณฑา บัวศิริ อ.สุรีย์ จันทร์ปรุง อ.ภาศิณี บุญสมพงษ์ เข้าร่วมประชุม ราชราชการและพนักงาน ครั้งที่ 3/2558 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมยงค์นพคุณ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
6 / พ.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
ร่วมถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล
กศน.อำเภอท่ายาง นำโดยนางสาวดนยา แย้มภู่และ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมอำเภอท่ายาง โดยมีนายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี
30 / เม.ย. / 2558 : กิจกรรมเด่น
ประชุมรับนโยบายติดตามการขับเคลื่อนงาน โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
บุคลากรกศน.ร่วมประชุมรับนโยบายติดตามการขับเคลื่อนงาน โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ จาก นางสาวดนยา ผอ. กศน.อำเภอท่ายาง
25 / เม.ย. / 2558 : กิจกรรมเด่น
22/4/58 กศน.ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพํมนาศึกยภาพคณะกรรมการ ผู้นำ เพื่อเทิดทูนสถาบันสำคัญของ๙าติ ลดความขัดแย้งทางความคิดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี2558
เมื่อวันที่22เมษายน 2558 คุณะครู กศน.อำเภอท่ายาง นำโดย อ.มณฑา บัวศิริ อ.น้ำอ้อย อ่อนสอาด อ.สมทรัพย์ บุญเปี่ยม อ.ชนุตาพร โชคชัยแสนสุข อ.ขวัญตา วัดสว่าง อ.สมฤดี สุขสมงาม อ.ญานิณี พนุพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้แก่ กำน
22 / เม.ย. / 2558 : กิจกรรมเด่น
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ บ้านเขากระจิว สืบสานวัฒธรรมไทยทรงดำ
21เมษายน 2558 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านอาชีพ ณ วัดเขากระจิว หมู่ ๖ บ้านเขากระจิว อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ นายชัยยะ อังกินันท์ นายก อบจ.จังหวัดเพชรบุรี นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอท่ายาง นาย สุรชัย จัตต
16 / เม.ย. / 2558 : กิจกรรมเด่น
ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ณ วัดบุญทวี อ.เมือง จ.เพชรบุรี
เมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2558 กศน.อำเภอท่ายาง ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันสงกรานต์ ณ วัดบุญทวี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยในงานมีการถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และมีการสงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
9 / เม.ย. / 2558 : กิจกรรมเด่น
8/4/58โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้กศนตำบลเป็นฐานของบุคลากร กศน อำเภอบ้านแหลม
8/4/58โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้กศนตำบลเป็นฐานของบุคลากร กศน อำเภอบ้านแหลม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชร่บุรี
4 / เม.ย. / 2558 : กิจกรรมเด่น
ทอดผ้าป่าหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐พรรษา
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ถือเป็นปีมหามงคลยิ่งสำหรับพสกนิกรชาวไทย นำโดยนายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา ผู้อำนวยการฯ และนายสหรัฐ พูลนาค รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลาก
2 / เม.ย. / 2558 : กิจกรรมเด่น
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาภันธ์ ๒๕๕๘ นางสาวดลยา แย้มภู่ ผอ.กศน.อำเภอท่ายาง พร้อมด้วย อ.มณฑา บัวศิริ ครูชำนาญการพิเศษ อ.สุรีย์ จันทร์ปรุง ครูชำนาญการ อ.เกษร กสินันทสุกล ครู อาศาสมัคร อ.น้ำอ้อย อ่อนสอาดครูอาศาสมัคร เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการจัดวางระบบควบคุมภ
25 / มี.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
งานเกษตรของดีท่ายางครั้งที่๒๔
ศน.อำเภอท่ายาง ได้ร่วมกิจกรรมในงานเกษตรและของดีท่ายางครั้งที่ ๒๔ โดยได้นำกิจกรรม ต่างๆ เช่น การนวดแผนไทย มุมส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรม ๑ วัน ๑ อาชีพ ไปให้บริการประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน ในครั้งนี้ ทุกวันที่ 18-26 มีนาคมนี้ สนับสนุนโดย นางสาว ดนยา แย้มภู่ ผ
17 / มี.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
16/3/58 ประชุมประจำเดือนมีนาคม
16/3/57 กศน.อำเภอท่ายางประชุมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รายงานผลประจำเดื่อน
10 / มี.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
รับบริจากหนังสือในวันรักการอ่านและรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ครงการทอดผ้าป่าหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ขอเชิญพี่น้องชาวกศน.และประชาชนทั่วไปร่วมบริจากหนังสือ ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี และ กศน.อำเภอทุกอำเภอ เพื่อร่วมทอดผ้าป่าหนังสือในวันที่ ๒ เมษายน ณ ห้อง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง
ถนนราษฎรบำรุง  ตำบลท่ายาง  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
โทร 0 - 3246 - 1021  โทรสาร  0 - 3246 - 1021
tayang@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01