[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

9 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมเด่น
พิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอท่ายาง
๙ เมษายน ๒๕๕๗ ผอ.ละเอียด สะอาดเอี่ยม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่ายาง นำทีมบุคลากร กศน.อำเภอท่ายาง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอท่ายาง นายไพบูลย์ ยิ้มแย้ม และคุณนาย ณ หน้าบ้านพักอำเภอท่ายาง
9 / เม.ย. / 2557 : กิจกรรมเด่น
ผอ.ละเอียด สะอาดเอี่ยม ประชุมบุคลากรประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
ผอ.ละเอียด สะอาดเอี่ยม ประชุมบุคลากรประจำเดือนเมษายน ผอ.ละเอียด สะอาดเอี่ยม ประชุมบุคลากรประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่ายาง
10 / มี.ค. / 2557 : กิจกรรมเด่น
ผอ.ละเอียด สะอาดเอี่ยม ประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
ผอ.ละเอียด สะอาดเอี่ยม ประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ผอ.ละเอียด สะอาดเอี่ยม ประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่ายาง
26 / ก.พ. / 2557 : กิจกรรมเด่น
สัมมนาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นางละเอียด สะอาดเอี่ยม ผอ.กศน.อำเภอท่ายางเข้าร่วมสัมมนาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคเกษตร (เกษตรกร) สู่อาเซียน จัดโดยกศน.ภาคกลาง ณ กศน.ภาคกลาง
18 / ก.พ. / 2557 : กิจกรรมเด่น
กศน.อำเภอท่ายาง รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
เมื่อวันที่ 12 - 13 ก.พ. 57 กศน.อำเภอท่ายาง รับการ ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ผอ.กิตติศักดิ์ รัตนฉายา เป็นประธาน คณะกรรมการ
21 / ม.ค. / 2557 : กิจกรรมเด่น
อ่านยกกำลังสุข บุกเพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายาง ร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (หุ่นกรวยนิ้วหรรษา) ในงาน\"อ่านยกกำลังสุข บุกเพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง\" เมื่อวันที่ 17 -19 มกราคม 2557 เวลา 15.00-20.30 น. ณ ตลาดเพชรบุรี
16 / ม.ค. / 2557 : กิจกรรมเด่น
มุมส่งเสริมการอ่าน โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายาง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายาง สนองนโยบายของ สำนักงาน กศน.ด้วยการจัดมุมส่งเสริมการอ่านบริเวณด้านหน้าสำนักงาน กศน.อำเภอท่ายาง เพื่อให้นักศึกษาและผู้มาติดต่อรวมถึงผู้ที่มาเยี่ยมเยือนได้ใช้เวลาว่างขณะรอรับบริการด้วยหนังสือหลากหลาย อาทิ หนังสือวารสารต่างๆ หนังสื
20 / ธ.ค. / 2556 : กิจกรรมเด่น
เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ นางละเอียด สะอาดเอี่ยม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่ายาง นำทีม ครู กศน.อำเภอท่ายาง 7 ท่าน คือ อ.เกษร กสินันทสกุล ,อ.น้ำอ้อย อ่อนสะอาด,อ.สมทรัพย์ บุญเปี่ยม,อ.อรรถยา หลำบุตร,อ.พรรณปพร ผลเต็ม,อ.นุชรีย์ ใหญ่ท้วม และ อ.ญาณินี พหุพันธ์ มา
8 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
นางละเอียด สะอาดเอี่ยม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่ายาง นำบุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
2 / ธ.ค. / 2556 : กิจกรรมเด่น
ประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
ผอ.ละเอียด สะอาดเอี่ยม ประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่ายาง บุคลากรเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๒๒ คน
2 / ธ.ค. / 2556 : กิจกรรมเด่น
โครงการเพชรน้ำหนึ่ง สู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๒
นางละเอียด สะอาดเอี่ยม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่ายาง ได้เข้าฝึกอบรมตามโครงการเพชรน้ำหนึ่งสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๒ ณ สถาบัน International House Bristol สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
26 / พ.ย. / 2556 : กิจกรรมเด่น
โครงการ แนะแนวการเรียน กศน. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นางมณฑา บัวศิริ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอท่ายาง และ อ.เถลิงเกียรติ จิตต์มั่นคง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน. จัดโครงการ แนะแนวการเรียน กศน. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภ
30 / ก.ค. / 2556 : กิจกรรมเด่น
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการข่าวรณรงค์และต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้ง วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการข่าวรณรงค์และต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้ง วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
24 / ก.ค. / 2556 : กิจกรรมเด่น
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างเสริมความจงรักพักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางละเอียด สะอาดเอี่ยม ผอ. กศน.อำเภอท่ายาง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอท่ายาง จำนวน ๑๙ คน ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างเสริมความจงรักพักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่
17 / ก.ค. / 2556 : กิจกรรมเด่น
กศน.อำเภอท่ายาง ได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับบริการ โครงการฝึกทักษะอาชีพ วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
คุณสุรชัย จัตตุพรพงษ์ เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของ กศน.อำเภอท่ายาง ได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับบริการ โครงการฝึกทักษะอาชีพ วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สอนโดย Ms. Ding Jianghong ณ กศน.อำเภอท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
17 / ก.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอท่ายาง ร่วมจัดกิจกรรม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ๕๖ กศน.อำเภอท่ายาง ร่วมจัดกิจกรรม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ โดย ผอ.ละเอียด สะอาดเอี่ยม ได้จัดกิจกรรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น การทำต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง ให้กับผู้เข้ารับการอบรม
27 / มิ.ย. / 2556 : กิจกรรมเด่น
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ กศน.ตำบลกลัดหลวง โดย ครู จันทร์จิรา พูนเกิด ครู กศน.ตำบลกลัดหลวง ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วรถห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านสารเห็ด ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีกิจกรรม
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ กศน.ตำบลกลัดหลวง โดย ครู จันทร์จิรา พูนเกิด ครู กศน.ตำบลกลัดหลวง ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วรถห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านสารเห็ด ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีกิจกรรม
20 / มิ.ย. / 2556 : กิจกรรมเด่น
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ กศน.ตำบลบ้านในดง โดย ครู นุชรีย์ ใหญ่ท้วม ครู กศน.ตำบลบ้านในดง จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ระดับตำบล “งานวิชาการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้” ณ โรงเรียนบ้านในดง ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ กศน.ตำบลบ้านในดง โดย ครู นุชรีย์ ใหญ่ท้วม ครู กศน.ตำบลบ้านในดง จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ระดับตำบล “งานวิชาการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้” ณ โรงเรียนบ้านในดง ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
17 / มิ.ย. / 2556 : กิจกรรมเด่น
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ นางละเอียด สะอาดเอี่ยม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับคณะข้าราชการ ครูอาสาสมัคร
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ นางละเอียด สะอาดเอี่ยม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับคณะข้าราชการ ครูอาสาสมัคร ครู กศน. ตำบล กศน.อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ระบบประกันคุณภาพภายนอกร
17 / มิ.ย. / 2556 : กิจกรรมเด่น
กศน.อำเภอท่ายาง จัดโครงการปฐมนิเทศชี้แจงเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ)
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ กศน.อำเภอท่ายาง โดยนางละเอียด สะอาดเอี่ยม ผอ. กศน.อำเภอท่ายาง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอท่ายาง จัดโครงการปฐมนิเทศชี้แจงเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง
ถนนราษฎรบำรุง  ตำบลท่ายาง  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
โทร 0 - 3246 - 1021  โทรสาร  0 - 3246 - 1021
tayang@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01