[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

25 / เม.ย. / 2558 : กิจกรรมเด่น
22/4/58 กศน.ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพํมนาศึกยภาพคณะกรรมการ ผู้นำ เพื่อเทิดทูนสถาบันสำคัญของ๙าติ ลดความขัดแย้งทางความคิดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี2558
เมื่อวันที่22เมษายน 2558 คุณะครู กศน.อำเภอท่ายาง นำโดย อ.มณฑา บัวศิริ อ.น้ำอ้อย อ่อนสอาด อ.สมทรัพย์ บุญเปี่ยม อ.ชนุตาพร โชคชัยแสนสุข อ.ขวัญตา วัดสว่าง อ.สมฤดี สุขสมงาม อ.ญานิณี พนุพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้แก่ กำน
22 / เม.ย. / 2558 : กิจกรรมเด่น
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ บ้านเขากระจิว สืบสานวัฒธรรมไทยทรงดำ
21เมษายน 2558 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านอาชีพ ณ วัดเขากระจิว หมู่ ๖ บ้านเขากระจิว อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ นายชัยยะ อังกินันท์ นายก อบจ.จังหวัดเพชรบุรี นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอท่ายาง นาย สุรชัย จัตต
16 / เม.ย. / 2558 : กิจกรรมเด่น
ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ณ วัดบุญทวี อ.เมือง จ.เพชรบุรี
เมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2558 กศน.อำเภอท่ายาง ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันสงกรานต์ ณ วัดบุญทวี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยในงานมีการถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และมีการสงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
9 / เม.ย. / 2558 : กิจกรรมเด่น
8/4/58โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้กศนตำบลเป็นฐานของบุคลากร กศน อำเภอบ้านแหลม
8/4/58โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้กศนตำบลเป็นฐานของบุคลากร กศน อำเภอบ้านแหลม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชร่บุรี
4 / เม.ย. / 2558 : กิจกรรมเด่น
ทอดผ้าป่าหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐พรรษา
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ถือเป็นปีมหามงคลยิ่งสำหรับพสกนิกรชาวไทย นำโดยนายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา ผู้อำนวยการฯ และนายสหรัฐ พูลนาค รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลาก
2 / เม.ย. / 2558 : กิจกรรมเด่น
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาภันธ์ ๒๕๕๘ นางสาวดลยา แย้มภู่ ผอ.กศน.อำเภอท่ายาง พร้อมด้วย อ.มณฑา บัวศิริ ครูชำนาญการพิเศษ อ.สุรีย์ จันทร์ปรุง ครูชำนาญการ อ.เกษร กสินันทสุกล ครู อาศาสมัคร อ.น้ำอ้อย อ่อนสอาดครูอาศาสมัคร เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการจัดวางระบบควบคุมภ
25 / มี.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
งานเกษตรของดีท่ายางครั้งที่๒๔
ศน.อำเภอท่ายาง ได้ร่วมกิจกรรมในงานเกษตรและของดีท่ายางครั้งที่ ๒๔ โดยได้นำกิจกรรม ต่างๆ เช่น การนวดแผนไทย มุมส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรม ๑ วัน ๑ อาชีพ ไปให้บริการประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน ในครั้งนี้ ทุกวันที่ 18-26 มีนาคมนี้ สนับสนุนโดย นางสาว ดนยา แย้มภู่ ผ
17 / มี.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
16/3/58 ประชุมประจำเดือนมีนาคม
16/3/57 กศน.อำเภอท่ายางประชุมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รายงานผลประจำเดื่อน
10 / มี.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
รับบริจากหนังสือในวันรักการอ่านและรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ครงการทอดผ้าป่าหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ขอเชิญพี่น้องชาวกศน.และประชาชนทั่วไปร่วมบริจากหนังสือ ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี และ กศน.อำเภอทุกอำเภอ เพื่อร่วมทอดผ้าป่าหนังสือในวันที่ ๒ เมษายน ณ ห้อง
6 / มี.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
มอบเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวด ค่านิยมหลัก 12ประการ
6/3/58 นางสาวดนยา แย้มภู่ ผอ.กศน.อ.ท่ายาง มอบเกียรติบัตร(ชนเลิศ)พร้อมเงินรางวัลการประกวดค่านิยมหลัก12ประการประเภททอร์คโชว์กศน.ต.ท่าคอย ประเภทเรียงความ กศน.ต.หนองจอก กศน.ต.ท่าบาง ประเภทคลิปวีดีโอ กศน.ต.วังไคร้
26 / ก.พ. / 2558 : กิจกรรมเด่น
กศน.ท่ายางทัศนสศึกษาแหล่งเรียนรู้และลงนามถวายพระพร
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ คณะครูและนักเรียนนักศึกษา กศน.อำเภอท่ายาง ร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล อดุลเดช ณ อาคารศิริราช ๑๐๐ปี และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัด อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
18 / ก.พ. / 2558 : กิจกรรมเด่น
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์
บุคลาากร กศน.อำเภอท่ายาง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พร้อมด้วยรายงานแผนจุลภาพ
4 / ก.พ. / 2558 : กิจกรรมเด่น
ต้อนรับผอ.ดนยาแย้มภู่ และส่ง ผอ.ละเอียด สะอาดเอี่ยม
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะบุคลากร กศน.อำเภอท่ายาง ร่วมต้อนรับ ผอ.ดลยา แย้มภู่ มาดำรงค์ตำแหน่งรักษาการแทน ผอ.กศน.ท่ายาง และพร้อมส่ง ผอ.ละเอียด สะอาดเอี่ยม ปฏิบัติหน้าที่ ที่กศน. บ้านแหลมดำรงตำแหน่งรักษาการแทน ผอ.กศน. บ้านแหลม
14 / ม.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
ประชุมประจำเดือนมกราคม 2558
เข้าร่วมประชุมข้าราชการ จนท. และครูกศน.ตำบล ประจำเดือนมกราคม 58 ณ ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอท่ายาง 13 ม.ค. 58
9 / ม.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
อวยพรปีใหม่ ปลัดอาวุโส
ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘บุคลากรกศน.อำเภอท่ายางนำโดยนางละเอียด สะอาดเอี่ยมผอ. กศน. ท่ายาง อวยพรปีใหม่ นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำปลัดอาวุโสอำเภอท่ายาง
8 / ม.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
อวยพรปีใหม่ ผอ.กิตติศักดิ์ รัตนฉายา
บุคลากรกศน.อำเภอท่ายางนำโดยผอ. ละเอียด สะอาดเอียม อวยพรปีใหม่ ผอ กิตติศักดิ์รัตนฉายา. ผอ.กศน.จังหวัดเพชรบุรี ณ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
6 / ม.ค. / 2558 : กิจกรรมเด่น
เลี้ยงฉลองปีใหม่ คาร์บอยปาร์ตี้
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 กศน.อำเภอท่ายางได้จัดงานเลี้ยงฉลองต้อนปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า ณ กศน.อำเภอท่ายางและเลี้ยงฉลองวันเกิดท่าน ผอ.ละเอียด สะอาดเอี่ยม และอาจารย์น้ำอ้อย อ่อนสะอาด
30 / ธ.ค. / 2557 : กิจกรรมเด่น
โครงการประชุมสังเคราะห์และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2557
23-25 บุคลากรกศน.อำเภอท่ายางเข้าร่วมประชุมสังเคราะห์และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีงบประมาณ2557 ณ บางเบิดรีสอร์ท อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบศีรีขันธ์
19 / ธ.ค. / 2557 : กิจกรรมเด่น
ประเมินสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
16 ธ.ค.57 นางละเอียด สะอาดเอี่ยม ผอ.กศน.อำเภอท่ายาง เข้ารับการประเมินเชิงประจักษ์ สถานศึกษาดีเด่นขนาดใหญ่พิเศษ ณ ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
8 / ธ.ค. / 2557 : กิจกรรมเด่น
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๗พรรษา ๕ธันวาคม ๒๕๕๗
บุคลากร กศน. อำเภอท่ายางร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๗พรรษา ๕ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณที่ว่าการอำท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง
ถนนราษฎรบำรุง  ตำบลท่ายาง  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
โทร 0 - 3246 - 1021  โทรสาร  0 - 3246 - 1021
tayang@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01