[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

นักศึกษากลุ่มบริษัทโดลไทยแลนด์ (คูปองส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษา) จำนวน 56 คน และครูผู้สอนจำนวน 4 คน นำคณะนักศึกษาทัศนศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิทภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม และหุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 18 มกราคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ และเกิดความรัก หวงแหน พร้อมกันช่วยอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมของไทยไว้ และที่สำคัญ ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

     

      ศูนย์การเรียนชุมชนบางเก่า ร่วมกับ โรงเรียนวัดโตนดหลวง จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยได้นำกิจกรรมการเล่นเกมส์
ถาม - ตอบ ปัญหาเชาว์ ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดโตนดเลวง ในวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ณ สนามโรงเรียนวัดโตนดหลวง
ซึ่งเด็กได้รับความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

                           

ศูนย์การเรียนชุมชนสามพระยา จัดกิจกรรมวันปีใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจ กันระหว่างครู และนักศึกษาของศรช.สามพระยา
ในวันที่ 30 ธันวาคม  2551 โดยมี นายสุนทร คำเวบุญ ผอ.กศน.ชะอำ ร่วมกิจกรรมการจับของขวัญปีใหม่
พร้อมกับรับประทานอาหารร่วมกันอีกด้วย

                                                                         

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชะอำ
ถนนคีรีรัฐยา ตำบลชะอำ   อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3247-1707 
โทรสาร  0-3247-1707   chaamnfe@hotmail.co.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01