[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

พัฒนาทักษะชีวิต..

               ...อบรม ผักสวนครัวรั้วกินได้...

        

รายละเอียดการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปี 2552
กศน. หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
 

ที่
ว/ด/ป
กิจกรรม
พื้นที่ดำเนินการ
งบประมาณ
(บาท)
เป้าหมาย
(คน)
หมายเหตุ
1
13 เม.ย. 52
อบรมการดูแลสุขภาพวัยสูงอายุ
หมู่ 8
บ้านท่าตะคร้อ
ต. ท่าตะคร้อ
10,000
100
 
2
22 พ.ค. 52
อบรมส่งเสริมประชาธิปไตย
หมู่ 1
บ้านอ่างศิลา
ต. หนองหญ้าปล้อง
4,000
40
 
รวม
14,000
140
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี
ถนนหนองควง-เพชรเกษม  ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๙๔๒๒๙โทรสาร  ๐๓๒-๔๙๔๒๒๙ Ammara_waw@hotmail.com   
nikorn@nfe7603.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01