[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  แหล่งเรียนรู้

 

น้ำตกแม่กระดังลา

 
 

 
 
 
 
 


 

               
 
 
 
ความเป็นมา
น้ำตกแม่กระดังลาอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านลิ้นช้าง หมู่ที่ 3 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี อยู่ในเขตพื้นที่ที่ความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
                ที่มาของชื่อ    “กระดังลา”   เนื่องจากที่ปลายห้วยมีต้นกระดังลา พืชสมุนไพรที่มีความหอมขึ้นอยู่มาก โดยลักษณะของต้นเมื่อเล็กๆ ลำต้นจะมีสีเขียวอ่อน คล้ายต้นนุ่นที่ยังเล็กๆ ครั้นเมือต้นใหญ่ลำต้นจะมีสีขาวคล้ายต้นกระปิ   (พืชตระกูลหมาก) ใบสั้นๆ คล้ายใบหน่อยหนา ลื่นๆ มันๆ สรรพคุณเป็นเครื่องเทศ เครื่องหอม โดยนำเปลือกมาทุบผสมน้ำแทนน้ำหอม ได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ไม่ค่อนนิยมกัน
 
            ลักษณะน้ำตกกระดังลา
            น้ำตกแม่กระดังลา เป็นน้ำตก     3     ชั้น    ที่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีลำธารและสายน้ำที่ใสสะอาด ให้ความร่มรื่นเย็นสบาย      มีความงดงามอย่างธรรมชาติ        ระยะการเดินทางจากตัวอำเภอถึงน้ำตกแม่กระดังลา 18 กิโลเมตร โดยประมาณ ก่อนจะขึ้นไปถึงบริเวณน้ำตกจะต้องเดินทางเท้าขึ้นไปประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งตลอดระยะทางที่ผ่านจะปกคลุมด้วยหมู่แมกไม้ ดอกไม้นานาพันธุ์ และผีเสื้อสวยๆ นับหลายพันตัว สภาพของน้ำตกแม่กระดังลายังคงสภาพที่เป็นธรรมชาติปกคุมไปด้วยต้นไม้ที่สมบูรณ์ เป็นธรรมชาติที่ดีที่สุด ยังไม่เปลี่ยนแปลง เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจธรรมชาติ
 
            สิ่งที่น่าสนใจศึกษาและเรียนรู้
            เป็นสถานที่ธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาพันธ์ไม้พืชสมุนไพรที่อยู่ในป่า ผีเสื้อชนิดต่างๆ และยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติอยู่มากที่สุด
 
            สถานที่ตั้ง
            หมู่ 2 บ้านลิ้นช้าง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
 
            แหล่งข้อมูล
                - นายทองสุก พวงไม้                       ผู้ใหญ่บ้านลิ้นช้าง
          - นายเกลี้ยง ดอกบุ้ง               อายุ 79 ปี อาชีพทำไร่
 
***************
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

  

          

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี
ถนนหนองควง-เพชรเกษม  ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๙๔๒๒๙โทรสาร  ๐๓๒-๔๙๔๒๒๙ Ammara_waw@hotmail.com   
nikorn@nfe7603.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01