[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

 

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรีจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้

1.  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ในวันที่  18  มกราคม   2553  มีผ้เข้าร่วมการอบรมจำนวน  32  คน  และจัดกิจกรรมอบรมให้ความร้เรื่องการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยวันที่  20  มกราคม  2553  ที่บ้านเลขที่  19  หมู่  5  ตำบลต้นมะม่วง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  48  คน

2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (ไทเก็ก)  วันที่  29  มกราคม  2553   ณ ชมรมผ้สูงอายุ  หมู่  1   ตำบลเวียงคอย  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  100  คน

3.  จัดกิจกรรม 108  อาชีพ  ในงาน อบต.เคลื่อนที่  ให้ความรู้เรื่อง  การทำดอกกุหลาบใบเตย  การทำดอกไม้โปรยทาน  การทำกระเช้าสบู่  ในวันที่  3,8,9  กุมภาพันธ์  2553  ณ  อบต.หนองพลับ, บ้านดอนยี่กรอกและบ้านดอนขวาง  ตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  92  คน

 

 

modules/soc/index.php
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบุรี 
ตำบลธงชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์ 0-3241 2618
โทรสาร  0-3240-2039  nong8824@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01