[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 งานทักษะชีวิต

รายงานการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต  ดังรายการต่อไปนี้

1.  โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ  ในวันที่  5  มีนาคม  2553  ณ  ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี  ผู้รับบริการจำนวน  110  คน

2.  โครงการรณรงค์และเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ในวันที่  12  มีนาคม  2553  ณ  ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี  ผู้รับบริการจำนวน  210  คน

modules/life/index.php
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบุรี 
ตำบลธงชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์ 0-3241 2618
โทรสาร  0-3240-2039  nong8824@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01