[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 รายงานข้อมูลสารสนเทศ  กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี

 

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2552

ระดับประถมศึกษา 103  คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   824  คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  1,695   คน

 

 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  เป้าหมาย  450  คน  ทำได้  769  คน

 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  เป้าหมาย  140  คน  ทำได้  147  คน

 

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  เป้าหมาย  275  คน  ทำได้  408  คน

 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป้าหมาย  100  คน  ทำได้  100  คน

 

 

 

 

 
   
   
   
 

modules/anfe8/index.php
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบุรี 
ตำบลธงชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์ 0-3241 2618
โทรสาร  0-3240-2039  nong8824@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01