สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
!! เว็บไซต์อยู่ในช่วงพัฒนาระบบครับ !! เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ โปรดใช้ Google Chrome ในการเข้าชมเว็บไซต์ครับ

ผู้บริหาร
นางรัชนุช สละโวหาร
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จ.เพชรบุรี
นายสหรัฐ พูลนาค
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จ.เพชรบุรี
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
     
ปีงบประมาณ 2558
  21/10/2558 13:00:01:กศน.อำเภอบ้านแหลม (เข้าชม : 66 ครั้ง)  
ปีงบประมาณ 2559
  29/9/2559 09:32:56:กศน.อำเภอแก่งกระจาน (เข้าชม : 30 ครั้ง)  
  27/1/2559 09:03:39: (เข้าชม : 8 ครั้ง)