สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
!! เว็บไซต์อยู่ในช่วงพัฒนาระบบครับ !! เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ โปรดใช้ Google Chrome ในการเข้าชมเว็บไซต์ครับ

ผู้บริหาร
นางรัชนุช สละโวหาร
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จ.เพชรบุรี
นายสหรัฐ พูลนาค
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จ.เพชรบุรี

รายงานการประชุม

สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี

ศูนย์ กศน.อำเภอเขาย้อย

ศูนย์ กศน.อำเภอหนองหญ้าปล้อง

ศูนย์ กศน.อำเภอชะอำ

ศูนย์ กศน.อำเภอท่ายาง

ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านลาด

ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านแหลม

ศูนย์ กศน.อำเภอแก่งกระจาน