สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
!! เว็บไซต์อยู่ในช่วงพัฒนาระบบครับ !! เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ โปรดใช้ Google Chrome ในการเข้าชมเว็บไซต์ครับ

ผู้บริหาร
นางรัชนุช สละโวหาร
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จ.เพชรบุรี
นายสหรัฐ พูลนาค
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จ.เพชรบุรี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     
ปีงบประมาณ 2558
  21/10/2558 13:10:45:กศน.อำเภอบ้านแหลม (เข้าชม : 72 ครั้ง)