[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง 

                                ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้องจัดตั้งขึ้น โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี  เป็นผู้ดำเนินการและประสานงานในการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยในเบื้องต้น  อาจารย์กิ่ง  ทองเอิบอ่อง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา)  ได้เป็นผู้จัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างและได้รับบริจาคที่ดินจากวัดหนองหญ้าปล้อง โดยพระครูบรรพตประชาวสัย เจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าปล้องเป็นผู้มอบให้  จำนวน 2 งาน 50 ตารางวา เสนอของบประมาณในการก่อสร้างจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน  614,908 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดบาทถ้วน)  ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่  วันที่  30  สิงหาคม 2538 แล้วเสร็จ วันที่ 13 ธันวาคม 2538  รวมเวลาก่อสร้าง 3 เดือน 14 วัน ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2539  และได้มีการเปิดป้ายห้องสมุดประชาชนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2541 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือจากส่วนราชการ ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

สิ่งที่น่าสนใจและศึกษาเรียนรู้
            เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นเกี่ยวกับหนังสือสื่อต่างๆ เป็นที่พักผ่อนตามอัธยาศัย

 สถานที่ตั้ง
                56 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 เวลาให้บริการ
                วันจันทร์ – วันอาทิตย์  เวลา 8.30 – 16.30 .
ปิดทำการ
                 วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง
56 หมู่ที่ 4 ถนนหนองควง-เพชรเกษม ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 0-3249-4229  โทรสาร  0-3249-4229 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01