[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อังคาร ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552


ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกษตรอินทรีย์
น้ำส้มควันไม้นายสุจินต์  กลั่นสอน
ม.1 บ้านอ่างศิลา
ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

ภูมิป้ญญาเกษตรอินทรีย์
การทำน้ำสัมคว้นไม้เข้าชม : 1638


ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 อันดับล่าสุด

      ภูมิปัญญาท้องถิ่น 16 / มิ.ย. / 2552
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 / มิ.ย. / 2552


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง
56 หมู่ที่ 4 ถนนหนองควง-เพชรเกษม ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 0-3249-4229  โทรสาร  0-3249-4229 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01