[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้

อังคาร ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552


 

  เขื่อนแม่ประจันต์

ประวัติความเป็นมาของอำเภอหนองหญ้าปล้อง

                                 คำว่า   หนองหญ้าปล้อง   มาจากในอดีตมีหนองน้ำกว้างประมาณ  5  ไร่  และบริเวณนี้ปกคลุมด้วยต้นหญ้าปล้อง ซึ่งลักษณะคล้ายต้นข้าว แต่ลำต้นสูงกว่า มีดอกสีขาว ต่อมาหนองน้ำแห่งนี้เปลี่ยนสภาพมาเป็นพื้นที่ทำนาของประชาชน  และชุมชนขยายขึ้นเป็นหมู่บ้าน และถูกนำไปเป็นชื่อตำบล จนเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2515 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง ขึ้นกับอำเภอเขาย้อยและได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2523 โดยเป็นอำเภอลำดับที่ 7 ของจังหวัดเพชรบุรี

                                หนองน้ำดังกล่าว ปัจจุบันคือ พื้นที่ด้านหลังของโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา อยู่ในเขตการปกครอง หมู่ที่ 9 .หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

                 ลักษณะพื้นที่

                                พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สลับภูเขา เป็นแนวสูงต่ำโดยตลอดซึ่งเป็นพื้นที่  จำนวนทั้งสิ้น 1,249,799  ตารางกิโลเมตร หรือ  781,124  ไร่ คิดเป็นร้อยละ  19.63 ของพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  และมีเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยานแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ  70  ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอหนองหญ้าปล้อง บ้านเรือนของประชาชนส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอฯ ส่วนที่ด้านตะวันตกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและเป็นแนวเขาตลอดบางส่วนทำเป็นพื้นที่เกษตรปลูกสับปะรด มะม่วง มะขามหวาน ส้มเขียวหวาน ลำไย ลองกอง ฯลฯ

                                ทิศเหนือ                                จดอำเภอปากท่อ    จังหวัดราชบุรี
                   
           ทิศใต้                          จดอำเภอแก่งกระจาน และอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
                             ทิศตะวันออก                       จดอำเภอเขาย้อย และอำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี
                                ทิศตะวันตก                          จดอำเภอแก่งกระจานและประเทศเมียนม่า

เขื่อนแม่ประจันต์   เป็นโครงการแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2523  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชาดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ เพื่อจัดกาน้ำให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ  ริมห้วยแม่ประจันต์ ให้มีน้ำใช้เพาะปลูกและอุปโภค-บริโภค ได้ตลอดปีนอกจากนั้นยังช่วยระบายน้ำลงมาเสริมให้กับโครงการชลประทานเพชรบุรีในระยะที่ขาดแคลนน้ำ และช่วยเก็บกักไว้ในฤดูน้ำนอง เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัย กรมชลประทานเพชรบุรีในระยะที่ขาดแคลนน้ำและช่วยเก็บกักไว้ในฤดูน้ำนอง เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัย กรมชลประทานได้วางแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ในปีงบประมาณ 2546-2550 (5 ปี)

                แต่เนื่องจากในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2546 เกิดเหตุการณ์อุทกภัยอย่างงรุ่นแรง ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ทรงมีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 ให้กรมชลประทานเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ โดยปรับแผนงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2548 (3 ปี) และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 ได้พระราชดำริเพิ่มเติม เร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (ปีงบประมาณ 2548)

                ที่ตั้งเขื่อนแม่ประจันต์
                โครงการห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 เข้าชม : 6047


แหล่งเรียนรู้ 5 อันดับล่าสุด

      รอยพุทธบาท แหล่งเรียนรู้ 24 / พ.ย. / 2552
      แหล่งเรียนรู้ วัดอ่างศิลา 13 / ต.ค. / 2552
      แหล่งเรียนรู้ (ก๊าสชีวมวล จากมูลสัตว์) 17 / มิ.ย. / 2552
      น้ำตกเซาะยาง 6 / มี.ค. / 2552
      แหล่งเรียนรู้ 17 / ก.พ. / 2552


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง
56 หมู่ที่ 4 ถนนหนองควง-เพชรเกษม ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 0-3249-4229  โทรสาร  0-3249-4229 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01