[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

  

  

18 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี ๒๕๕๖
มอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี ๒๕๕๖
16 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2555
มอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2555
15 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มุมอาเซียน
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอเขาย้อย จัดมุมอาเซียน (Assciation of Souteaast Asian Nations หรือ ASEAN) เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
26 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2554
มอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2554
25 / ต.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
11 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สำหรับ นักศึกษา กศน. อำเภอเขาย้อย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สำหรับ นักศึกษา กศน. อำเภอเขาย้อย
23 / เม.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกระเช้าหนังสือสู่ชุมชน
นำสื่อส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ไปให้บริการกับประชาชน โดยจัดมุมรักการอ่าน ตามสถานที่ต่างๆ ในเขตชุมชนของอำเภอเขาย้อย โดยหมุนเวียน เปลี่ยนสื่อ เดือนละ 1 ครั้ง
23 / เม.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการสำหรับเด็ก และเยาวชน
จัดกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการสำหรับเด็ก และเยาวชน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เช่น วาดภาพระบายสี ปั้นดินน้ำมัน อ่านไปวาดไป ตอบคำถามความรู้รอบตัว ฯลฯ
14 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ผอ.กศน.อำเภอเขาย้อย พร้อมด้วยนางจิราพร อรุณสวัศดิ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุม เพื่อศึกษา หารือ และร่วมการวางแผนการจัดกิจกรรส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องประชุมศาลาไทย สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
25 / ม.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๔
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ในวันจันทร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
25 / ม.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔
จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันเสาร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดำ ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
25 / ม.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มุมประชาธิปไตยคนไทยควรรู้
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตย ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
20 / ส.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้บริการ INTERNET
ให้บริการ INTERNET กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
7 / ส.ค. / 2553 : กิจกรรมของห้องสมุด
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60 บริเวณด้านหน้า และด้านในห้องสมุด
7 / ส.ค. / 2553 : กิจกรรมของห้องสมุด
มอบสื่อส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ตามโครงการสื่อนี้เพื่อน้อง
มอบสื่อส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ตามโครงการสื่อนี้เพื่อน้อง ให้กับโรงเรียนวัดกุฏิ ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
7 / ส.ค. / 2553 : กิจกรรมของห้องสมุด
สอนการใช้ INTERNET เบื้องต้น ให้กับนักศึกษา กศน. อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
สอนการใช้ INTERNET เบื้องต้น ให้กับนักศึกษา กศน. อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ตลอดปีงบประมาณ
7 / ส.ค. / 2553 : กิจกรรมของห้องสมุด
สอนการใช้ห้องสมุด ให้กับนักศึกษา กศน. อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
สอนการใช้ห้องสมุด ให้กับนักศึกษา กศน. อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
7 / ส.ค. / 2553 : กิจกรรมของห้องสมุด
สอนการใช้ห้องสมุด ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตอำเภอเขาย้อย ตลอดปีงบประมาณ
สอนการใช้ห้องสมุด ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดกุฏิ ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
7 / ส.ค. / 2553 : กิจกรรมของห้องสมุด
ให้บริการเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับ Tutor Channel
ให้บริการข้อมูลกับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งสามารถเข้ารับชม และดาวน์โหลดเอกสารกลับไปอ่านที่บ้าน โดยไม่คิดค่าบริการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ - โทรสาร
0-3256-2275 0-3243-9079 
HOME PAGE : http://202.143.152.140/lib7602/  
http://202.143.148.82/lib3701/ 
E-mail :
Khaoyoi_2538@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01