อบรมเกษตรธรรมชาติ รุ่นที่ 6 ณ อำเภอบางละมุง ชลบุรี
 
  เข้าชม : 120 ครั้ง
 
???.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)
Post : 2014-07-24 18:31:45  เข้าชม : 17 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
Post : 2014-07-24 21:43:23  เข้าชม : 98 ครั้ง
อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Post : 2014-07-24 17:09:26  เข้าชม : 166 ครั้ง
คัดเลือกครูอาเซียนศึกษาดีเด่น
Post : 2014-07-24 22:56:55  เข้าชม : 154 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2557
Post : 2014-07-24 03:41:06  เข้าชม : 130 ครั้ง
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-07-24 17:50:34  เข้าชม : 198 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557
Post : 2014-07-24 17:47:46  เข้าชม : 227 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอปราณบุรี
Post : 2014-07-24 17:48:06  เข้าชม : 215 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติฯ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
Post : 2014-07-24 14:03:31  เข้าชม : 243 ครั้ง
กศน.กุยบุรี เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษาฯ
Post : 2014-07-22 12:25:46  เข้าชม : 231 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com