อบรมเกษตรธรรมชาติ รุ่นที่ 6 ณ อำเภอบางละมุง ชลบุรี
 
  เข้าชม : 140 ครั้ง
 
???.???????????????????????? ?????????????????????????????? 12 ??????
Post : 2014-11-28 12:33:37  เข้าชม : 31 ครั้ง
???.??????????? ???????????????????????????? ?????????? MOA ???
Post : 2014-11-24 09:08:54  เข้าชม : 35 ครั้ง
????? ??? ???.???? ??????
Post : 2014-11-28 14:03:09  เข้าชม : 44 ครั้ง
??.?????? ?????????? ??.???.???????????? ?????????????????????? ????????? ??? ???.???? ????????????????????????? ? ?????????????
Post : 2014-11-25 11:57:39  เข้าชม : 49 ครั้ง
???.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)
Post : 2014-11-28 13:38:43  เข้าชม : 70 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
Post : 2014-11-26 20:22:09  เข้าชม : 255 ครั้ง
อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Post : 2014-11-27 15:24:15  เข้าชม : 400 ครั้ง
คัดเลือกครูอาเซียนศึกษาดีเด่น
Post : 2014-11-27 15:52:22  เข้าชม : 370 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2557
Post : 2014-11-26 13:01:16  เข้าชม : 254 ครั้ง
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-11-28 15:09:28  เข้าชม : 344 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com