อบรมเกษตรธรรมชาติ รุ่นที่ 6 ณ อำเภอบางละมุง ชลบุรี
 
  เข้าชม : 138 ครั้ง
 
???.???????????????????????? ?????????????????????????????? 12 ??????
Post : 2014-10-27 00:27:31  เข้าชม : 19 ครั้ง
???.??????????? ???????????????????????????? ?????????? MOA ???
Post : 2014-10-22 12:23:29  เข้าชม : 17 ครั้ง
????? ??? ???.???? ??????
Post : 2014-10-24 13:25:20  เข้าชม : 30 ครั้ง
??.?????? ?????????? ??.???.???????????? ?????????????????????? ????????? ??? ???.???? ????????????????????????? ? ?????????????
Post : 2014-10-28 04:17:40  เข้าชม : 33 ครั้ง
???.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)
Post : 2014-10-25 00:25:06  เข้าชม : 59 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
Post : 2014-10-28 19:32:57  เข้าชม : 243 ครั้ง
อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Post : 2014-10-30 23:07:45  เข้าชม : 372 ครั้ง
คัดเลือกครูอาเซียนศึกษาดีเด่น
Post : 2014-10-30 23:39:40  เข้าชม : 339 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2557
Post : 2014-10-30 23:41:03  เข้าชม : 237 ครั้ง
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-10-31 09:34:00  เข้าชม : 325 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com