อบรมเกษตรธรรมชาติ รุ่นที่ 6 ณ อำเภอบางละมุง ชลบุรี
 
  เข้าชม : 109 ครั้ง
 
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-04-24 04:14:21  เข้าชม : 63 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557
Post : 2014-04-24 14:11:35  เข้าชม : 95 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอปราณบุรี
Post : 2014-04-24 04:14:24  เข้าชม : 70 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติฯ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
Post : 2014-04-24 04:14:25  เข้าชม : 153 ครั้ง
กศน.กุยบุรี เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษาฯ
Post : 2014-04-24 04:14:26  เข้าชม : 148 ครั้ง
ประกันคุณภาพภายใน
Post : 2014-04-24 11:01:24  เข้าชม : 149 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-04-23 13:51:21  เข้าชม : 173 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนม.ค. 2557
Post : 2014-04-24 07:28:04  เข้าชม : 189 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
Post : 2014-04-22 18:12:27  เข้าชม : 127 ครั้ง
สภากาแฟ
Post : 2014-04-24 05:01:15  เข้าชม : 130 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com