กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2556
 
  เข้าชม : 138 ครั้ง
 
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-04-18 11:42:43  เข้าชม : 31 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557
Post : 2014-04-18 21:22:17  เข้าชม : 74 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอปราณบุรี
Post : 2014-04-18 04:02:33  เข้าชม : 57 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติฯ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
Post : 2014-04-18 14:37:59  เข้าชม : 142 ครั้ง
กศน.กุยบุรี เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษาฯ
Post : 2014-04-17 23:40:50  เข้าชม : 139 ครั้ง
ประกันคุณภาพภายใน
Post : 2014-04-18 07:57:20  เข้าชม : 144 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-04-18 11:47:14  เข้าชม : 166 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนม.ค. 2557
Post : 2014-04-18 11:05:19  เข้าชม : 177 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
Post : 2014-04-18 05:25:01  เข้าชม : 122 ครั้ง
สภากาแฟ
Post : 2014-04-17 23:42:34  เข้าชม : 125 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com