กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2556
 
  เข้าชม : 166 ครั้ง
 
???.???????????????????????? ?????????????????????????????? 12 ??????
Post : 2014-10-22 14:28:46  เข้าชม : 18 ครั้ง
???.??????????? ???????????????????????????? ?????????? MOA ???
Post : 2014-10-22 12:23:29  เข้าชม : 17 ครั้ง
????? ??? ???.???? ??????
Post : 2014-10-22 20:31:51  เข้าชม : 29 ครั้ง
??.?????? ?????????? ??.???.???????????? ?????????????????????? ????????? ??? ???.???? ????????????????????????? ? ?????????????
Post : 2014-10-23 01:11:03  เข้าชม : 32 ครั้ง
???.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)
Post : 2014-10-22 21:34:25  เข้าชม : 57 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
Post : 2014-10-23 23:29:41  เข้าชม : 240 ครั้ง
อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Post : 2014-10-23 22:56:52  เข้าชม : 362 ครั้ง
คัดเลือกครูอาเซียนศึกษาดีเด่น
Post : 2014-10-23 18:24:43  เข้าชม : 333 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2557
Post : 2014-10-23 15:15:13  เข้าชม : 230 ครั้ง
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-10-23 16:04:07  เข้าชม : 319 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com