กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2556
 
  เข้าชม : 160 ครั้ง
 
???.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)
Post : 2014-08-30 14:30:13  เข้าชม : 34 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
Post : 2014-08-30 12:55:13  เข้าชม : 185 ครั้ง
อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Post : 2014-08-30 20:11:01  เข้าชม : 270 ครั้ง
คัดเลือกครูอาเซียนศึกษาดีเด่น
Post : 2014-08-31 10:55:23  เข้าชม : 248 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2557
Post : 2014-08-30 13:20:13  เข้าชม : 178 ครั้ง
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-08-31 09:12:29  เข้าชม : 259 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557
Post : 2014-08-31 10:00:08  เข้าชม : 265 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอปราณบุรี
Post : 2014-08-31 04:36:08  เข้าชม : 285 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติฯ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
Post : 2014-08-30 13:05:13  เข้าชม : 276 ครั้ง
กศน.กุยบุรี เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษาฯ
Post : 2014-08-30 13:30:12  เข้าชม : 265 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com