กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2556
 
  เข้าชม : 163 ครั้ง
 
????? ??? ???.???? ??????
Post : 2014-09-17 06:57:12  เข้าชม : 11 ครั้ง
??.?????? ?????????? ??.???.???????????? ?????????????????????? ????????? ??? ???.???? ????????????????????????? ? ?????????????
Post : 2014-09-17 09:25:19  เข้าชม : 12 ครั้ง
???.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)
Post : 2014-09-15 12:24:59  เข้าชม : 42 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
Post : 2014-09-16 20:17:42  เข้าชม : 203 ครั้ง
อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Post : 2014-09-16 22:06:38  เข้าชม : 312 ครั้ง
คัดเลือกครูอาเซียนศึกษาดีเด่น
Post : 2014-09-17 09:25:08  เข้าชม : 287 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2557
Post : 2014-09-16 15:25:49  เข้าชม : 191 ครั้ง
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-09-15 17:26:56  เข้าชม : 274 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557
Post : 2014-09-17 09:25:24  เข้าชม : 278 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอปราณบุรี
Post : 2014-09-16 10:18:06  เข้าชม : 305 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com