กศน.อำเภอเมืองเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2556
 
  เข้าชม : 156 ครั้ง
 
???.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)
Post : 2014-07-26 09:35:37  เข้าชม : 19 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
Post : 2014-07-28 07:57:34  เข้าชม : 117 ครั้ง
อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Post : 2014-07-28 14:39:51  เข้าชม : 182 ครั้ง
คัดเลือกครูอาเซียนศึกษาดีเด่น
Post : 2014-07-28 20:45:39  เข้าชม : 166 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2557
Post : 2014-07-28 03:22:26  เข้าชม : 133 ครั้ง
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-07-27 20:26:22  เข้าชม : 205 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557
Post : 2014-07-27 14:42:40  เข้าชม : 233 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอปราณบุรี
Post : 2014-07-28 13:40:01  เข้าชม : 230 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติฯ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
Post : 2014-07-27 20:16:31  เข้าชม : 247 ครั้ง
กศน.กุยบุรี เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษาฯ
Post : 2014-07-27 20:30:12  เข้าชม : 234 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com