โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
 
  เข้าชม : 215 ครั้ง
 
???.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)
Post : 2014-08-27 19:20:34  เข้าชม : 33 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
Post : 2014-08-29 20:20:33  เข้าชม : 184 ครั้ง
อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Post : 2014-08-29 22:44:23  เข้าชม : 266 ครั้ง
คัดเลือกครูอาเซียนศึกษาดีเด่น
Post : 2014-08-29 22:39:16  เข้าชม : 244 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2557
Post : 2014-08-29 15:57:31  เข้าชม : 176 ครั้ง
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-08-30 00:40:59  เข้าชม : 258 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557
Post : 2014-08-27 18:05:26  เข้าชม : 261 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอปราณบุรี
Post : 2014-08-29 14:39:46  เข้าชม : 283 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติฯ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
Post : 2014-08-30 02:10:56  เข้าชม : 275 ครั้ง
กศน.กุยบุรี เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษาฯ
Post : 2014-08-29 12:23:46  เข้าชม : 264 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com