อาหารอาเซียน
 
  เข้าชม : 471 ครั้ง
 
???.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)
Post : 2014-08-18 05:52:45  เข้าชม : 29 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
Post : 2014-08-21 11:38:17  เข้าชม : 169 ครั้ง
อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Post : 2014-08-21 21:24:18  เข้าชม : 248 ครั้ง
คัดเลือกครูอาเซียนศึกษาดีเด่น
Post : 2014-08-21 23:31:06  เข้าชม : 216 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2557
Post : 2014-08-19 06:08:46  เข้าชม : 160 ครั้ง
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-08-19 20:07:39  เข้าชม : 241 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557
Post : 2014-08-20 14:04:39  เข้าชม : 253 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอปราณบุรี
Post : 2014-08-21 18:15:12  เข้าชม : 269 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติฯ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
Post : 2014-08-20 16:50:33  เข้าชม : 269 ครั้ง
กศน.กุยบุรี เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษาฯ
Post : 2014-08-21 11:00:40  เข้าชม : 255 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com