อาหารอาเซียน
 
  เข้าชม : 474 ครั้ง
 
???.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)
Post : 2014-08-30 14:30:13  เข้าชม : 34 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
Post : 2014-09-01 20:55:08  เข้าชม : 186 ครั้ง
อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Post : 2014-09-01 21:25:12  เข้าชม : 276 ครั้ง
คัดเลือกครูอาเซียนศึกษาดีเด่น
Post : 2014-09-02 08:10:38  เข้าชม : 258 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2557
Post : 2014-09-01 21:10:12  เข้าชม : 179 ครั้ง
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-09-02 02:12:28  เข้าชม : 261 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557
Post : 2014-09-01 23:40:54  เข้าชม : 266 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอปราณบุรี
Post : 2014-09-02 08:07:22  เข้าชม : 289 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติฯ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
Post : 2014-09-02 00:56:41  เข้าชม : 278 ครั้ง
กศน.กุยบุรี เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษาฯ
Post : 2014-08-30 13:30:12  เข้าชม : 265 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com