อาหารอาเซียน
 
  เข้าชม : 480 ครั้ง
 
????? ??? ???.???? ??????
Post : 2014-09-19 13:15:26  เข้าชม : 15 ครั้ง
??.?????? ?????????? ??.???.???????????? ?????????????????????? ????????? ??? ???.???? ????????????????????????? ? ?????????????
Post : 2014-09-19 15:27:19  เข้าชม : 15 ครั้ง
???.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)
Post : 2014-09-19 05:32:10  เข้าชม : 43 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
Post : 2014-09-20 05:16:48  เข้าชม : 205 ครั้ง
อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Post : 2014-09-19 20:20:19  เข้าชม : 315 ครั้ง
คัดเลือกครูอาเซียนศึกษาดีเด่น
Post : 2014-09-20 04:45:59  เข้าชม : 291 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2557
Post : 2014-09-18 15:21:07  เข้าชม : 192 ครั้ง
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-09-18 12:04:52  เข้าชม : 276 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557
Post : 2014-09-17 09:25:24  เข้าชม : 278 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอปราณบุรี
Post : 2014-09-19 12:30:32  เข้าชม : 309 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com