อาหารอาเซียน
 
  เข้าชม : 464 ครั้ง
 
???.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)
Post : 2014-07-30 04:02:10  เข้าชม : 20 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
Post : 2014-07-30 14:26:21  เข้าชม : 120 ครั้ง
อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Post : 2014-07-30 03:24:59  เข้าชม : 186 ครั้ง
คัดเลือกครูอาเซียนศึกษาดีเด่น
Post : 2014-07-30 11:00:39  เข้าชม : 168 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2557
Post : 2014-07-30 09:11:41  เข้าชม : 136 ครั้ง
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-07-30 15:11:21  เข้าชม : 208 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557
Post : 2014-07-30 09:11:59  เข้าชม : 235 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอปราณบุรี
Post : 2014-07-30 15:12:50  เข้าชม : 234 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติฯ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
Post : 2014-07-30 09:44:40  เข้าชม : 248 ครั้ง
กศน.กุยบุรี เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษาฯ
Post : 2014-07-30 14:02:27  เข้าชม : 236 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com