อาหารอาเซียน
 
  เข้าชม : 429 ครั้ง
 
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-04-19 09:47:01  เข้าชม : 33 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557
Post : 2014-04-19 09:03:08  เข้าชม : 77 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอปราณบุรี
Post : 2014-04-19 09:03:11  เข้าชม : 59 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติฯ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
Post : 2014-04-19 12:59:13  เข้าชม : 144 ครั้ง
กศน.กุยบุรี เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษาฯ
Post : 2014-04-19 09:03:08  เข้าชม : 142 ครั้ง
ประกันคุณภาพภายใน
Post : 2014-04-19 06:34:54  เข้าชม : 145 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-04-19 10:39:44  เข้าชม : 168 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนม.ค. 2557
Post : 2014-04-19 02:01:19  เข้าชม : 178 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
Post : 2014-04-19 11:53:03  เข้าชม : 124 ครั้ง
สภากาแฟ
Post : 2014-04-19 09:37:52  เข้าชม : 126 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com