มุมอาเซียน(ASEAN)
 
  เข้าชม : 224 ครั้ง
 
????? ??? ???.???? ??????
Post : 2014-09-14 10:37:05  เข้าชม : 10 ครั้ง
??.?????? ?????????? ??.???.???????????? ?????????????????????? ????????? ??? ???.???? ????????????????????????? ? ?????????????
Post : 2014-09-14 09:52:07  เข้าชม : 10 ครั้ง
???.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)
Post : 2014-09-15 02:29:38  เข้าชม : 41 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
Post : 2014-09-13 18:35:55  เข้าชม : 199 ครั้ง
อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Post : 2014-09-14 19:12:48  เข้าชม : 308 ครั้ง
คัดเลือกครูอาเซียนศึกษาดีเด่น
Post : 2014-09-14 17:06:23  เข้าชม : 283 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2557
Post : 2014-09-13 19:39:03  เข้าชม : 189 ครั้ง
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-09-14 13:09:08  เข้าชม : 273 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557
Post : 2014-09-13 22:42:27  เข้าชม : 274 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอปราณบุรี
Post : 2014-09-14 20:34:39  เข้าชม : 303 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com