มุมอาเซียน(ASEAN)
 
  เข้าชม : 212 ครั้ง
 
???.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)
Post : 2014-07-24 05:39:33  เข้าชม : 16 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
Post : 2014-07-24 05:35:31  เข้าชม : 96 ครั้ง
อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Post : 2014-07-23 23:20:13  เข้าชม : 163 ครั้ง
คัดเลือกครูอาเซียนศึกษาดีเด่น
Post : 2014-07-23 15:34:18  เข้าชม : 152 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2557
Post : 2014-07-24 03:41:06  เข้าชม : 130 ครั้ง
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-07-23 15:38:58  เข้าชม : 195 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557
Post : 2014-07-23 14:05:22  เข้าชม : 226 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอปราณบุรี
Post : 2014-07-23 15:34:38  เข้าชม : 214 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติฯ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
Post : 2014-07-23 15:34:55  เข้าชม : 242 ครั้ง
กศน.กุยบุรี เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษาฯ
Post : 2014-07-22 12:25:46  เข้าชม : 231 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com