มุมอาเซียน(ASEAN)
 
  เข้าชม : 197 ครั้ง
 
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-04-23 01:16:54  เข้าชม : 60 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557
Post : 2014-04-23 06:41:33  เข้าชม : 92 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอปราณบุรี
Post : 2014-04-23 06:42:22  เข้าชม : 69 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติฯ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
Post : 2014-04-22 21:33:39  เข้าชม : 152 ครั้ง
กศน.กุยบุรี เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษาฯ
Post : 2014-04-22 18:13:09  เข้าชม : 147 ครั้ง
ประกันคุณภาพภายใน
Post : 2014-04-22 18:20:49  เข้าชม : 148 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-04-23 13:51:21  เข้าชม : 173 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนม.ค. 2557
Post : 2014-04-22 18:12:46  เข้าชม : 186 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
Post : 2014-04-22 18:12:27  เข้าชม : 127 ครั้ง
สภากาแฟ
Post : 2014-04-22 18:06:55  เข้าชม : 129 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com