มุมอาเซียน(ASEAN)
 
  เข้าชม : 239 ครั้ง
 
???.???????????????????????? ?????????????????????????????? 12 ??????
Post : 2014-11-19 21:46:16  เข้าชม : 28 ครั้ง
???.??????????? ???????????????????????????? ?????????? MOA ???
Post : 2014-11-21 03:32:19  เข้าชม : 33 ครั้ง
????? ??? ???.???? ??????
Post : 2014-11-20 15:48:34  เข้าชม : 38 ครั้ง
??.?????? ?????????? ??.???.???????????? ?????????????????????? ????????? ??? ???.???? ????????????????????????? ? ?????????????
Post : 2014-11-21 05:16:36  เข้าชม : 48 ครั้ง
???.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)
Post : 2014-11-21 01:36:58  เข้าชม : 68 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
Post : 2014-11-20 06:00:10  เข้าชม : 251 ครั้ง
อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Post : 2014-11-19 17:28:17  เข้าชม : 397 ครั้ง
คัดเลือกครูอาเซียนศึกษาดีเด่น
Post : 2014-11-20 08:27:05  เข้าชม : 362 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2557
Post : 2014-11-19 18:19:08  เข้าชม : 250 ครั้ง
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-11-20 17:06:27  เข้าชม : 339 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com