มุมอาเซียน(ASEAN)
 
  เข้าชม : 223 ครั้ง
 
???.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)
Post : 2014-08-27 19:20:34  เข้าชม : 33 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
Post : 2014-08-29 01:31:34  เข้าชม : 183 ครั้ง
อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Post : 2014-08-29 15:44:46  เข้าชม : 265 ครั้ง
คัดเลือกครูอาเซียนศึกษาดีเด่น
Post : 2014-08-29 14:22:36  เข้าชม : 242 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2557
Post : 2014-08-29 15:57:31  เข้าชม : 176 ครั้ง
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-08-29 14:47:47  เข้าชม : 257 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557
Post : 2014-08-27 18:05:26  เข้าชม : 261 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอปราณบุรี
Post : 2014-08-29 14:39:46  เข้าชม : 283 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติฯ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
Post : 2014-08-28 23:55:52  เข้าชม : 274 ครั้ง
กศน.กุยบุรี เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษาฯ
Post : 2014-08-29 12:23:46  เข้าชม : 264 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com