มุมอาเซียน(ASEAN)
 
  เข้าชม : 195 ครั้ง
 
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-04-17 06:01:43  เข้าชม : 25 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557
Post : 2014-04-17 00:12:38  เข้าชม : 67 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอปราณบุรี
Post : 2014-04-17 15:13:53  เข้าชม : 54 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติฯ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
Post : 2014-04-17 12:25:01  เข้าชม : 137 ครั้ง
กศน.กุยบุรี เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษาฯ
Post : 2014-04-17 11:57:10  เข้าชม : 138 ครั้ง
ประกันคุณภาพภายใน
Post : 2014-04-14 13:05:39  เข้าชม : 141 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-04-17 12:01:42  เข้าชม : 163 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนม.ค. 2557
Post : 2014-04-17 09:41:59  เข้าชม : 176 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
Post : 2014-04-17 11:48:17  เข้าชม : 120 ครั้ง
สภากาแฟ
Post : 2014-04-17 11:51:51  เข้าชม : 124 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com