มุมอาเซียน(ASEAN)
 
  เข้าชม : 235 ครั้ง
 
???.???????????????????????? ?????????????????????????????? 12 ??????
Post : 2014-10-22 14:28:46  เข้าชม : 18 ครั้ง
???.??????????? ???????????????????????????? ?????????? MOA ???
Post : 2014-10-22 12:23:29  เข้าชม : 17 ครั้ง
????? ??? ???.???? ??????
Post : 2014-10-24 13:25:20  เข้าชม : 30 ครั้ง
??.?????? ?????????? ??.???.???????????? ?????????????????????? ????????? ??? ???.???? ????????????????????????? ? ?????????????
Post : 2014-10-23 01:11:03  เข้าชม : 32 ครั้ง
???.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)
Post : 2014-10-24 02:19:02  เข้าชม : 58 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
Post : 2014-10-23 23:29:41  เข้าชม : 240 ครั้ง
อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Post : 2014-10-24 11:34:01  เข้าชม : 363 ครั้ง
คัดเลือกครูอาเซียนศึกษาดีเด่น
Post : 2014-10-24 11:36:44  เข้าชม : 334 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2557
Post : 2014-10-24 18:28:24  เข้าชม : 232 ครั้ง
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-10-24 15:46:45  เข้าชม : 320 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com