เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ประจำปี 2555
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

            วันนี้ (๑๙ มิ.ย.๕๕) เวลา ๐๙.๐๐ น-๑๕.๐๐ น. สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี ทำการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งบุคลากร กศน.เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  ทั้งหมด  ๖๑  คน ตามเกณฑ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ถ้าหน่วยงานนั้นมีสมาชิกสหกรณ์ ๒๐ คน จะมีผู้แทนสมาชิกได้ ๑ คน ดังนั้น หน่วยงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี จะมีผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ได้  ๓  คน  ซึ่งทั้ง ๓ คนนี้จะไปทำหน้าที่รับนโยบายของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี สู่สมาชิกสหกรณ์ในหน่วยงาน ได้รับทราบรวมถึงเข้าประชุมตามวาระที่สหกรณ์กำหนด  ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ๓ คน ดังนี้ 

           ๑.  นางละเอียด  สะอาดเอี่ยม     ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่ายาง

           ๒.  นางทัศนีย์   ประดับศรี        ครูอาสาสมัคร

           ๓.  นางสาวสำราญ  นาคทอง     ครูชำนาญการพิเศษ

           ทั้งนี้ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ชุดนี้  จะปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ  ๒ ปี ถึงจะเลือกตั้งใหม่

 

  เข้าชม : 805 ครั้ง
 
????????????? ???.?????????????????? ?? 2557
Post : 2014-12-18 00:51:33  เข้าชม : 20 ครั้ง
????????????? ???.?????????????????? ?? 2557
Post : 2014-12-16 08:42:51  เข้าชม : 21 ครั้ง
???.???????????????????????? ?????????????????????????????? 12 ??????
Post : 2014-12-17 09:28:37  เข้าชม : 42 ครั้ง
???.??????????? ???????????????????????????? ?????????? MOA ???
Post : 2014-12-13 14:55:53  เข้าชม : 43 ครั้ง
????? ??? ???.???? ??????
Post : 2014-12-15 13:24:55  เข้าชม : 51 ครั้ง
??.?????? ?????????? ??.???.???????????? ?????????????????????? ????????? ??? ???.???? ????????????????????????? ? ?????????????
Post : 2014-12-16 19:01:11  เข้าชม : 62 ครั้ง
???.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)
Post : 2014-12-16 18:39:33  เข้าชม : 76 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
Post : 2014-12-18 02:02:12  เข้าชม : 274 ครั้ง
อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Post : 2014-12-18 00:31:11  เข้าชม : 424 ครั้ง
คัดเลือกครูอาเซียนศึกษาดีเด่น
Post : 2014-12-16 10:44:41  เข้าชม : 389 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com