เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ประจำปี 2555
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

            วันนี้ (๑๙ มิ.ย.๕๕) เวลา ๐๙.๐๐ น-๑๕.๐๐ น. สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี ทำการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งบุคลากร กศน.เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  ทั้งหมด  ๖๑  คน ตามเกณฑ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ถ้าหน่วยงานนั้นมีสมาชิกสหกรณ์ ๒๐ คน จะมีผู้แทนสมาชิกได้ ๑ คน ดังนั้น หน่วยงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี จะมีผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ได้  ๓  คน  ซึ่งทั้ง ๓ คนนี้จะไปทำหน้าที่รับนโยบายของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี สู่สมาชิกสหกรณ์ในหน่วยงาน ได้รับทราบรวมถึงเข้าประชุมตามวาระที่สหกรณ์กำหนด  ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ๓ คน ดังนี้ 

           ๑.  นางละเอียด  สะอาดเอี่ยม     ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่ายาง

           ๒.  นางทัศนีย์   ประดับศรี        ครูอาสาสมัคร

           ๓.  นางสาวสำราญ  นาคทอง     ครูชำนาญการพิเศษ

           ทั้งนี้ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ชุดนี้  จะปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ  ๒ ปี ถึงจะเลือกตั้งใหม่

 

  เข้าชม : 777 ครั้ง
 
????? ??? ???.???? ??????
Post : 2014-09-19 13:15:26  เข้าชม : 15 ครั้ง
??.?????? ?????????? ??.???.???????????? ?????????????????????? ????????? ??? ???.???? ????????????????????????? ? ?????????????
Post : 2014-09-20 09:59:38  เข้าชม : 16 ครั้ง
???.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)
Post : 2014-09-19 05:32:10  เข้าชม : 43 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
Post : 2014-09-21 01:30:53  เข้าชม : 206 ครั้ง
อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Post : 2014-09-21 22:19:18  เข้าชม : 316 ครั้ง
คัดเลือกครูอาเซียนศึกษาดีเด่น
Post : 2014-09-21 21:39:36  เข้าชม : 294 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2557
Post : 2014-09-20 23:57:38  เข้าชม : 194 ครั้ง
สงกรานต์ กศน.จังหวัดเพชรบุรี
Post : 2014-09-20 12:50:20  เข้าชม : 277 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557
Post : 2014-09-17 09:25:24  เข้าชม : 278 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอปราณบุรี
Post : 2014-09-19 12:30:32  เข้าชม : 309 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com