เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ประจำปี 2555
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

            วันนี้ (๑๙ มิ.ย.๕๕) เวลา ๐๙.๐๐ น-๑๕.๐๐ น. สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี ทำการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งบุคลากร กศน.เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  ทั้งหมด  ๖๑  คน ตามเกณฑ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ถ้าหน่วยงานนั้นมีสมาชิกสหกรณ์ ๒๐ คน จะมีผู้แทนสมาชิกได้ ๑ คน ดังนั้น หน่วยงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี จะมีผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ได้  ๓  คน  ซึ่งทั้ง ๓ คนนี้จะไปทำหน้าที่รับนโยบายของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี สู่สมาชิกสหกรณ์ในหน่วยงาน ได้รับทราบรวมถึงเข้าประชุมตามวาระที่สหกรณ์กำหนด  ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ๓ คน ดังนี้ 

           ๑.  นางละเอียด  สะอาดเอี่ยม     ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่ายาง

           ๒.  นางทัศนีย์   ประดับศรี        ครูอาสาสมัคร

           ๓.  นางสาวสำราญ  นาคทอง     ครูชำนาญการพิเศษ

           ทั้งนี้ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ชุดนี้  จะปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ  ๒ ปี ถึงจะเลือกตั้งใหม่

 

  เข้าชม : 1044 ครั้ง
 
???.????????????????? ????????????\"???????????????? ?????????????????\"
Post : 2017-09-18 10:20:28  เข้าชม : 184 ครั้ง
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Post : 2017-09-18 10:20:08  เข้าชม : 123 ครั้ง
???.???????????? ????? ETV ???????? 5
Post : 2017-09-18 03:42:10  เข้าชม : 125 ครั้ง
???.???????????????????????????? bike for dad ???????????????
Post : 2017-09-19 08:02:38  เข้าชม : 141 ครั้ง
????????????????????????????????????
Post : 2017-09-19 15:07:59  เข้าชม : 164 ครั้ง
????????? ???????? ??.???.???????????? ????????????? ???.???????? ????????????????????
Post : 2017-09-17 14:32:39  เข้าชม : 141 ครั้ง
??????????? Bike For Dad ???????????? ??????? ???.??????
Post : 2017-09-15 21:18:25  เข้าชม : 198 ครั้ง
???.??????????? ?????????? ???????????? Bike for dad
Post : 2017-09-17 19:28:39  เข้าชม : 141 ครั้ง
??????????????????????????????? 5 ???????
Post : 2017-09-18 06:45:08  เข้าชม : 131 ครั้ง
???.???????????? ?????????????????????????????????????????
Post : 2017-09-19 02:21:41  เข้าชม : 152 ครั้ง
245 หมู่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3278-0349 โทรสาร 0-3278-0348 E-Mail : pet_nfe@pet.nfe.go.th,pet_nfe@hotmail.com
Power By : นายธนัญชัย จุ้ยมี & www.djunghoo.com